Један на један (Група: Amateur - 34)

Изабери групу:

Резултат је базиран на резултатима трке менаџера који се тркају једни против других у било којој групи
Страна « [12 3 ... 5 6 7 »Иди на страну:
Нац Име Резултат Резултат Нац Име Последњи меч
Hernan Parafioriti 52 - 12 Giulio Lucarelli С85, Т13
Hernan Parafioriti 49 - 15 Rodrigo Velasco С85, Т13
Hernan Parafioriti 37 - 20 Leonardo Del Rio С85, Т13
Hernan Parafioriti 36 - 25 Jörgen Lundqvist С85, Т13
Hernan Parafioriti 33 - 14 Leo Xavier С85, Т13
Hernan Parafioriti 32 - 31 Emmanuel Vartanian С85, Т13
Hernan Parafioriti 32 - 31 Andreu Marchal С85, Т13
Hernan Parafioriti 31 - 33 Razvan Lungu С85, Т13
Hernan Parafioriti 29 - 25 Pesti Zoltán С85, Т13
Hernan Parafioriti 28 - 22 Pedro Silva С85, Т13
Hernan Parafioriti 28 - 2 Tomas Džermeika С85, Т13
Hernan Parafioriti 28 - 36 Edenilson Oliveira С85, Т13
Hernan Parafioriti 28 - 13 Rares Harceaga С85, Т12
Hernan Parafioriti 27 - 2 Jánosné Horvath С85, Т13
Hernan Parafioriti 27 - 37 José Morió С85, Т13
Hernan Parafioriti 25 - 22 Paulo Avezum С85, Т13
Hernan Parafioriti 25 - 22 Erika Morganti С85, Т13
Hernan Parafioriti 23 - 3 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С85, Т13
Hernan Parafioriti 23 - 30 Mantas Ramanauskas С85, Т13
Hernan Parafioriti 20 - 20 Juan Velasquez Villegas С85, Т10
Hernan Parafioriti 20 - 27 Alexandre Drummond С85, Т13
Hernan Parafioriti 20 - 10 Giovanni Farina С85, Т13
Hernan Parafioriti 17 - 13 Matthias Wegener С85, Т13
Hernan Parafioriti 12 - 1 Nestoras Sarris С85, Т13
Hernan Parafioriti 12 - 1 Valter Bidarte С85, Т13
Hernan Parafioriti 12 - 1 Giuseppe Carlomagno С85, Т13
Hernan Parafioriti 12 - 1 Akis Kavalagios С85, Т13
Hernan Parafioriti 12 - 1 Antonio Jr Manalili С85, Т13
Hernan Parafioriti 12 - 1 Pataki Arpad С85, Т13
Hernan Parafioriti 12 - 1 Sławomir Dudzinski С85, Т13
Hernan Parafioriti 12 - 1 Kecyo Aguiar С85, Т13
Hernan Parafioriti 12 - 1 Anders Wallin С85, Т13
Hernan Parafioriti 11 - 19 Alexandre Braga С85, Т13
Hernan Parafioriti 11 - 2 Martti Kaasik С85, Т13
Hernan Parafioriti 7 - 5 Petre Ionescu С85, Т13
Hernan Parafioriti 7 - 6 Andrew Merkel С85, Т13
Razvan Lungu 132 - 49 Emmanuel Vartanian С85, Т13
Razvan Lungu 81 - 17 Rodrigo Velasco С85, Т13
Razvan Lungu 53 - 45 José Morió С85, Т13
Razvan Lungu 52 - 29 Pedro Silva С85, Т13
Razvan Lungu 48 - 33 Edenilson Oliveira С85, Т13
Razvan Lungu 48 - 32 Andreu Marchal С85, Т13
Razvan Lungu 48 - 26 Leonardo Del Rio С85, Т13
Razvan Lungu 48 - 16 Giulio Lucarelli С85, Т13
Razvan Lungu 47 - 35 Mantas Ramanauskas С85, Т13
Razvan Lungu 43 - 18 Jörgen Lundqvist С85, Т13
Razvan Lungu 33 - 31 Hernan Parafioriti С85, Т13
Razvan Lungu 32 - 22 Pesti Zoltán С85, Т13
Razvan Lungu 32 - 18 Juan Velasquez Villegas С85, Т10
Razvan Lungu 31 - 10 Rares Harceaga С85, Т12
Razvan Lungu 29 - 18 Leo Xavier С85, Т13
Razvan Lungu 25 - 4 Jánosné Horvath С85, Т13
Razvan Lungu 25 - 22 Paulo Avezum С85, Т13
Razvan Lungu 23 - 7 Tomas Džermeika С85, Т13
Razvan Lungu 23 - 24 Matthias Wegener С85, Т13
Razvan Lungu 21 - 26 Erika Morganti С85, Т13
Razvan Lungu 16 - 10 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С85, Т13
Razvan Lungu 14 - 33 Alexandre Drummond С85, Т13
Razvan Lungu 12 - 1 Pataki Arpad С85, Т13
Razvan Lungu 12 - 1 Anders Wallin С85, Т13
Razvan Lungu 12 - 1 Nestoras Sarris С85, Т13
Razvan Lungu 12 - 1 Valter Bidarte С85, Т13
Razvan Lungu 12 - 1 Akis Kavalagios С85, Т13
Razvan Lungu 12 - 18 Giovanni Farina С85, Т13
Razvan Lungu 11 - 2 Sławomir Dudzinski С85, Т13
Razvan Lungu 11 - 2 Kecyo Aguiar С85, Т13
Razvan Lungu 11 - 2 Giuseppe Carlomagno С85, Т13
Razvan Lungu 11 - 2 Antonio Jr Manalili С85, Т13
Razvan Lungu 10 - 3 Martti Kaasik С85, Т13
Razvan Lungu 5 - 25 Alexandre Braga С85, Т13
Razvan Lungu 4 - 8 Petre Ionescu С85, Т13
Razvan Lungu 2 - 11 Andrew Merkel С85, Т13
Mantas Ramanauskas 110 - 40 Emmanuel Vartanian С85, Т13
Mantas Ramanauskas 91 - 46 José Morió С85, Т13
Mantas Ramanauskas 87 - 27 Rodrigo Velasco С85, Т13
Mantas Ramanauskas 43 - 23 Andreu Marchal С85, Т13
Mantas Ramanauskas 42 - 11 Giulio Lucarelli С85, Т13
Mantas Ramanauskas 41 - 21 Leonardo Del Rio С85, Т13
Mantas Ramanauskas 40 - 27 Edenilson Oliveira С85, Т13
Mantas Ramanauskas 36 - 31 Pedro Silva С85, Т13
Mantas Ramanauskas 36 - 14 Jörgen Lundqvist С85, Т13
Mantas Ramanauskas 35 - 47 Razvan Lungu С85, Т13
Mantas Ramanauskas 30 - 23 Hernan Parafioriti С85, Т13
Mantas Ramanauskas 27 - 9 Rares Harceaga С85, Т12
Mantas Ramanauskas 26 - 14 Juan Velasquez Villegas С85, Т10
Mantas Ramanauskas 26 - 18 Pesti Zoltán С85, Т13
Mantas Ramanauskas 25 - 13 Leo Xavier С85, Т13
Mantas Ramanauskas 22 - 16 Erika Morganti С85, Т13
Mantas Ramanauskas 22 - 16 Paulo Avezum С85, Т13
Mantas Ramanauskas 20 - 4 Jánosné Horvath С85, Т13
Mantas Ramanauskas 18 - 7 Tomas Džermeika С85, Т13
Mantas Ramanauskas 15 - 23 Alexandre Drummond С85, Т13
Mantas Ramanauskas 14 - 7 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С85, Т13
Mantas Ramanauskas 13 - 0 Akis Kavalagios С85, Т13
Mantas Ramanauskas 13 - 0 Pataki Arpad С85, Т13
Mantas Ramanauskas 13 - 0 Sławomir Dudzinski С85, Т13
Mantas Ramanauskas 13 - 0 Anders Wallin С85, Т13
Mantas Ramanauskas 13 - 0 Giuseppe Carlomagno С85, Т13
Mantas Ramanauskas 13 - 0 Valter Bidarte С85, Т13
Mantas Ramanauskas 12 - 1 Antonio Jr Manalili С85, Т13
Mantas Ramanauskas 12 - 1 Nestoras Sarris С85, Т13
Mantas Ramanauskas 11 - 2 Kecyo Aguiar С85, Т13
Mantas Ramanauskas 11 - 2 Martti Kaasik С85, Т13
Mantas Ramanauskas 10 - 15 Giovanni Farina С85, Т13
Mantas Ramanauskas 10 - 29 Matthias Wegener С85, Т13
Mantas Ramanauskas 6 - 19 Alexandre Braga С85, Т13
Mantas Ramanauskas 6 - 6 Petre Ionescu С85, Т13
Mantas Ramanauskas 5 - 8 Andrew Merkel С85, Т13
Jörgen Lundqvist 63 - 32 Pesti Zoltán С85, Т13
Jörgen Lundqvist 47 - 30 Rodrigo Velasco С85, Т13
Jörgen Lundqvist 41 - 20 Giulio Lucarelli С85, Т13
Jörgen Lundqvist 35 - 29 Pedro Silva С85, Т13
Jörgen Lundqvist 28 - 14 Jánosné Horvath С85, Т13
Jörgen Lundqvist 26 - 28 Leonardo Del Rio С85, Т13
Jörgen Lundqvist 26 - 13 Rares Harceaga С85, Т12
Jörgen Lundqvist 25 - 36 Hernan Parafioriti С85, Т13
Jörgen Lundqvist 25 - 35 Emmanuel Vartanian С85, Т13
Jörgen Lundqvist 24 - 36 Andreu Marchal С85, Т13
Jörgen Lundqvist 22 - 23 Leo Xavier С85, Т13
Jörgen Lundqvist 20 - 41 Edenilson Oliveira С85, Т13
Jörgen Lundqvist 19 - 26 Paulo Avezum С85, Т13
Jörgen Lundqvist 19 - 26 Erika Morganti С85, Т13
Jörgen Lundqvist 18 - 43 Razvan Lungu С85, Т13
Jörgen Lundqvist 17 - 22 Juan Velasquez Villegas С85, Т10
Jörgen Lundqvist 17 - 44 José Morió С85, Т13
Jörgen Lundqvist 14 - 14 Tomas Džermeika С85, Т13
Jörgen Lundqvist 14 - 36 Mantas Ramanauskas С85, Т13
Jörgen Lundqvist 14 - 31 Alexandre Drummond С85, Т13
Jörgen Lundqvist 12 - 12 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С85, Т13
Jörgen Lundqvist 11 - 17 Giovanni Farina С85, Т13
Jörgen Lundqvist 10 - 2 Anders Wallin С85, Т13
Jörgen Lundqvist 9 - 3 Akis Kavalagios С85, Т13
Jörgen Lundqvist 8 - 4 Valter Bidarte С85, Т13
Jörgen Lundqvist 8 - 4 Giuseppe Carlomagno С85, Т13
Jörgen Lundqvist 8 - 4 Antonio Jr Manalili С85, Т13
Jörgen Lundqvist 7 - 5 Pataki Arpad С85, Т13
Jörgen Lundqvist 6 - 6 Kecyo Aguiar С85, Т13
Jörgen Lundqvist 6 - 6 Nestoras Sarris С85, Т13
Jörgen Lundqvist 5 - 23 Matthias Wegener С85, Т13
Jörgen Lundqvist 5 - 7 Sławomir Dudzinski С85, Т13
Jörgen Lundqvist 5 - 7 Martti Kaasik С85, Т13
Jörgen Lundqvist 4 - 24 Alexandre Braga С85, Т13
Jörgen Lundqvist 2 - 10 Andrew Merkel С85, Т13
Jörgen Lundqvist 1 - 10 Petre Ionescu С85, Т13
Anders Wallin 8 - 5 Rodrigo Velasco С85, Т13
Anders Wallin 7 - 4 Rares Harceaga С85, Т12
Anders Wallin 6 - 7 Andreu Marchal С85, Т13
Anders Wallin 5 - 7 Leonardo Del Rio С85, Т13
Anders Wallin 4 - 9 Paulo Avezum С85, Т13
Anders Wallin 3 - 10 Valter Bidarte С85, Т13
Anders Wallin 3 - 10 Pesti Zoltán С85, Т13
Anders Wallin 3 - 10 Giulio Lucarelli С85, Т13
Anders Wallin 2 - 9 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С85, Т13
Anders Wallin 2 - 11 Edenilson Oliveira С85, Т13
Anders Wallin 2 - 10 Jörgen Lundqvist С85, Т13
Anders Wallin 1 - 11 Jánosné Horvath С85, Т13
Anders Wallin 1 - 12 Martti Kaasik С85, Т13
Anders Wallin 1 - 12 Hernan Parafioriti С85, Т13
Anders Wallin 1 - 11 Petre Ionescu С85, Т13
Anders Wallin 1 - 12 Antonio Jr Manalili С85, Т13
Anders Wallin 1 - 5 Juan Velasquez Villegas С85, Т10
Anders Wallin 1 - 12 Razvan Lungu С85, Т13
Anders Wallin 1 - 12 Erika Morganti С85, Т13
Anders Wallin 1 - 12 Sławomir Dudzinski С85, Т13
Anders Wallin 1 - 12 Kecyo Aguiar С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Alexandre Braga С85, Т13
Anders Wallin 0 - 12 Pedro Silva С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Nestoras Sarris С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Emmanuel Vartanian С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Tomas Džermeika С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Giuseppe Carlomagno С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Mantas Ramanauskas С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Matthias Wegener С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Akis Kavalagios С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Alexandre Drummond С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Giovanni Farina С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 José Morió С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Pataki Arpad С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Andrew Merkel С85, Т13
Anders Wallin 0 - 13 Leo Xavier С85, Т13
Antonio Jr Manalili 29 - 68 Sławomir Dudzinski С85, Т13
Antonio Jr Manalili 16 - 81 Giuseppe Carlomagno С85, Т13
Antonio Jr Manalili 12 - 1 Anders Wallin С85, Т13
Antonio Jr Manalili 11 - 2 Valter Bidarte С85, Т13
Antonio Jr Manalili 10 - 3 Akis Kavalagios С85, Т13
Antonio Jr Manalili 9 - 4 Pesti Zoltán С85, Т13
Antonio Jr Manalili 8 - 5 Rodrigo Velasco С85, Т13
Antonio Jr Manalili 7 - 4 Rares Harceaga С85, Т12
Antonio Jr Manalili 7 - 6 Pataki Arpad С85, Т13
Antonio Jr Manalili 7 - 6 Nestoras Sarris С85, Т13
Antonio Jr Manalili 6 - 7 Paulo Avezum С85, Т13
Antonio Jr Manalili 6 - 7 Edenilson Oliveira С85, Т13
Antonio Jr Manalili 6 - 7 Giulio Lucarelli С85, Т13
Antonio Jr Manalili 5 - 8 Kecyo Aguiar С85, Т13
Antonio Jr Manalili 5 - 24 Jánosné Horvath С85, Т13
Antonio Jr Manalili 5 - 8 Martti Kaasik С85, Т13
Antonio Jr Manalili 5 - 8 Andreu Marchal С85, Т13
Antonio Jr Manalili 4 - 8 Jörgen Lundqvist С85, Т13
Antonio Jr Manalili 4 - 7 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С85, Т13
Antonio Jr Manalili 4 - 8 Leonardo Del Rio С85, Т13
Страна « [12 3 ... 5 6 7 »Иди на страну: