Један на један (Група: Amateur - 78)

Изабери групу:

Резултат је базиран на резултатима трке менаџера који се тркају једни против других у било којој групи
Страна « [12 3 ... 6 7 8 »Иди на страну:
Нац Име Резултат Резултат Нац Име Последњи меч
Sebastian Cucciardi 2 - 1 Zoran Korolija С76, Т3
Sebastian Cucciardi 2 - 1 Roberto Rojas С76, Т3
Sebastian Cucciardi 2 - 1 Leo Janneau С76, Т3
Sebastian Cucciardi 1 - 2 Jörgen Lundqvist С76, Т3
Sebastian Cucciardi 1 - 2 Alexandre Costa С76, Т3
Sebastian Cucciardi 1 - 2 György Nyeste С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Xavier Prett С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Patrice Haas С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 1 Kyriakos Panousis С76, Т1
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Daniel Roque С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Nikola Milutinović С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Matteo Pieralisi С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 David De Toledo С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Grega Ugovšek С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Dawid Pisarski С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Afonso Freitas С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Iveta Lazdāne С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Marco Manieri С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Christian Lisci С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Claude Timmermans С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Miguel Duran С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Rastislav Baroň С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Kevin Forster С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Williams Vera С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Davide Longo С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Christian Aunkofer С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Levente Szücs С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Rafael Vieira Martire С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Pedro Oliveira С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Daniel Bertoya С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Brandon Small С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 2 Jonathan MacLean С76, Т2
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Tom Heather С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Pablo Sanchez С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Dimitar Raev С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Carlo Marinari С76, Т3
Sebastian Cucciardi 0 - 3 Alexandru Gujuman С76, Т3
Roberto Rojas 26 - 11 György Nyeste С76, Т3
Roberto Rojas 20 - 13 Leo Janneau С76, Т3
Roberto Rojas 19 - 18 Grega Ugovšek С76, Т3
Roberto Rojas 12 - 25 Rastislav Baroň С76, Т3
Roberto Rojas 11 - 26 Claude Timmermans С76, Т3
Roberto Rojas 10 - 27 Zoran Korolija С76, Т3
Roberto Rojas 9 - 11 Brandon Small С76, Т3
Roberto Rojas 7 - 11 Alexandru Gujuman С76, Т3
Roberto Rojas 6 - 31 Kevin Forster С76, Т3
Roberto Rojas 6 - 31 Rafael Vieira Martire С76, Т3
Roberto Rojas 6 - 35 Jonathan MacLean С76, Т2
Roberto Rojas 5 - 13 Daniel Bertoya С76, Т3
Roberto Rojas 5 - 32 Tom Heather С76, Т3
Roberto Rojas 5 - 31 Daniel Roque С76, Т3
Roberto Rojas 5 - 28 Kyriakos Panousis С76, Т1
Roberto Rojas 4 - 33 David De Toledo С76, Т3
Roberto Rojas 4 - 32 Marco Manieri С76, Т3
Roberto Rojas 4 - 19 Levente Szücs С76, Т3
Roberto Rojas 3 - 17 Iveta Lazdāne С76, Т3
Roberto Rojas 3 - 33 Pedro Oliveira С76, Т3
Roberto Rojas 2 - 34 Dimitar Raev С76, Т3
Roberto Rojas 2 - 18 Matteo Pieralisi С76, Т3
Roberto Rojas 1 - 2 Sebastian Cucciardi С76, Т3
Roberto Rojas 1 - 19 Afonso Freitas С76, Т3
Roberto Rojas 1 - 19 Christian Lisci С76, Т3
Roberto Rojas 1 - 2 Jörgen Lundqvist С76, Т3
Roberto Rojas 1 - 19 Williams Vera С76, Т3
Roberto Rojas 1 - 19 Nikola Milutinović С76, Т3
Roberto Rojas 0 - 20 Dawid Pisarski С76, Т3
Roberto Rojas 0 - 3 Miguel Duran С76, Т3
Roberto Rojas 0 - 3 Alexandre Costa С76, Т3
Roberto Rojas 0 - 3 Davide Longo С76, Т3
Roberto Rojas 0 - 3 Christian Aunkofer С76, Т3
Roberto Rojas 0 - 3 Pablo Sanchez С76, Т3
Roberto Rojas 0 - 3 Carlo Marinari С76, Т3
Roberto Rojas 0 - 3 Xavier Prett С76, Т3
Roberto Rojas 0 - 3 Patrice Haas С76, Т3
Jonathan MacLean 49 - 56 Daniel Roque С76, Т2
Jonathan MacLean 46 - 13 György Nyeste С76, Т2
Jonathan MacLean 38 - 16 Leo Janneau С76, Т2
Jonathan MacLean 37 - 22 Rastislav Baroň С76, Т2
Jonathan MacLean 35 - 6 Roberto Rojas С76, Т2
Jonathan MacLean 30 - 16 Levente Szücs С76, Т2
Jonathan MacLean 28 - 15 Dimitar Raev С76, Т2
Jonathan MacLean 25 - 2 Grega Ugovšek С76, Т2
Jonathan MacLean 25 - 19 Zoran Korolija С76, Т2
Jonathan MacLean 24 - 20 David De Toledo С76, Т2
Jonathan MacLean 23 - 35 Rafael Vieira Martire С76, Т2
Jonathan MacLean 22 - 37 Claude Timmermans С76, Т2
Jonathan MacLean 19 - 8 Kevin Forster С76, Т2
Jonathan MacLean 17 - 26 Marco Manieri С76, Т2
Jonathan MacLean 16 - 39 Pedro Oliveira С76, Т2
Jonathan MacLean 14 - 1 Brandon Small С76, Т2
Jonathan MacLean 12 - 15 Tom Heather С76, Т2
Jonathan MacLean 11 - 3 Daniel Bertoya С76, Т2
Jonathan MacLean 10 - 3 Alexandru Gujuman С76, Т2
Jonathan MacLean 9 - 6 Williams Vera С76, Т2
Jonathan MacLean 8 - 16 Kyriakos Panousis С76, Т1
Jonathan MacLean 8 - 7 Iveta Lazdāne С76, Т2
Jonathan MacLean 4 - 11 Christian Lisci С76, Т2
Jonathan MacLean 4 - 11 Nikola Milutinović С76, Т2
Jonathan MacLean 3 - 27 Afonso Freitas С76, Т2
Jonathan MacLean 2 - 0 Jörgen Lundqvist С76, Т2
Jonathan MacLean 2 - 0 Miguel Duran С76, Т2
Jonathan MacLean 2 - 0 Alexandre Costa С76, Т2
Jonathan MacLean 2 - 0 Davide Longo С76, Т2
Jonathan MacLean 2 - 0 Christian Aunkofer С76, Т2
Jonathan MacLean 2 - 0 Pablo Sanchez С76, Т2
Jonathan MacLean 2 - 0 Xavier Prett С76, Т2
Jonathan MacLean 2 - 0 Patrice Haas С76, Т2
Jonathan MacLean 2 - 0 Sebastian Cucciardi С76, Т2
Jonathan MacLean 2 - 13 Dawid Pisarski С76, Т2
Jonathan MacLean 1 - 1 Carlo Marinari С76, Т2
Jonathan MacLean 1 - 1 Matteo Pieralisi С76, Т2
Jörgen Lundqvist 22 - 3 Alexandru Gujuman С76, Т3
Jörgen Lundqvist 3 - 0 Zoran Korolija С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Davide Longo С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Levente Szücs С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Daniel Bertoya С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Leo Janneau С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Brandon Small С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Roberto Rojas С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Pablo Sanchez С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Xavier Prett С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Patrice Haas С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Matteo Pieralisi С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Sebastian Cucciardi С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Miguel Duran С76, Т3
Jörgen Lundqvist 2 - 1 Alexandre Costa С76, Т3
Jörgen Lundqvist 1 - 2 Christian Aunkofer С76, Т3
Jörgen Lundqvist 1 - 2 György Nyeste С76, Т3
Jörgen Lundqvist 1 - 2 Rafael Vieira Martire С76, Т3
Jörgen Lundqvist 1 - 2 Dimitar Raev С76, Т3
Jörgen Lundqvist 1 - 2 David De Toledo С76, Т3
Jörgen Lundqvist 1 - 2 Grega Ugovšek С76, Т3
Jörgen Lundqvist 1 - 2 Iveta Lazdāne С76, Т3
Jörgen Lundqvist 1 - 2 Marco Manieri С76, Т3
Jörgen Lundqvist 1 - 2 Christian Lisci С76, Т3
Jörgen Lundqvist 1 - 2 Claude Timmermans С76, Т3
Jörgen Lundqvist 1 - 2 Rastislav Baroň С76, Т3
Jörgen Lundqvist 1 - 2 Kevin Forster С76, Т3
Jörgen Lundqvist 0 - 3 Williams Vera С76, Т3
Jörgen Lundqvist 0 - 3 Pedro Oliveira С76, Т3
Jörgen Lundqvist 0 - 3 Tom Heather С76, Т3
Jörgen Lundqvist 0 - 3 Carlo Marinari С76, Т3
Jörgen Lundqvist 0 - 1 Kyriakos Panousis С76, Т1
Jörgen Lundqvist 0 - 3 Daniel Roque С76, Т3
Jörgen Lundqvist 0 - 3 Nikola Milutinović С76, Т3
Jörgen Lundqvist 0 - 3 Dawid Pisarski С76, Т3
Jörgen Lundqvist 0 - 3 Afonso Freitas С76, Т3
Jörgen Lundqvist 0 - 2 Jonathan MacLean С76, Т2
Alexandru Gujuman 15 - 3 Brandon Small С76, Т3
Alexandru Gujuman 14 - 4 György Nyeste С76, Т3
Alexandru Gujuman 13 - 4 Leo Janneau С76, Т3
Alexandru Gujuman 11 - 7 Roberto Rojas С76, Т3
Alexandru Gujuman 10 - 6 Daniel Bertoya С76, Т3
Alexandru Gujuman 8 - 10 Grega Ugovšek С76, Т3
Alexandru Gujuman 7 - 11 Dimitar Raev С76, Т3
Alexandru Gujuman 7 - 10 Daniel Roque С76, Т3
Alexandru Gujuman 7 - 11 Zoran Korolija С76, Т3
Alexandru Gujuman 7 - 11 Claude Timmermans С76, Т3
Alexandru Gujuman 7 - 11 Williams Vera С76, Т3
Alexandru Gujuman 6 - 12 Iveta Lazdāne С76, Т3
Alexandru Gujuman 6 - 12 Marco Manieri С76, Т3
Alexandru Gujuman 6 - 6 Levente Szücs С76, Т3
Alexandru Gujuman 6 - 12 Rafael Vieira Martire С76, Т3
Alexandru Gujuman 4 - 14 Kevin Forster С76, Т3
Alexandru Gujuman 4 - 14 Rastislav Baroň С76, Т3
Alexandru Gujuman 3 - 14 Pedro Oliveira С76, Т3
Alexandru Gujuman 3 - 22 Jörgen Lundqvist С76, Т3
Alexandru Gujuman 3 - 13 Kyriakos Panousis С76, Т1
Alexandru Gujuman 3 - 15 David De Toledo С76, Т3
Alexandru Gujuman 3 - 0 Sebastian Cucciardi С76, Т3
Alexandru Gujuman 3 - 15 Christian Lisci С76, Т3
Alexandru Gujuman 3 - 10 Jonathan MacLean С76, Т2
Alexandru Gujuman 2 - 1 Pablo Sanchez С76, Т3
Alexandru Gujuman 2 - 16 Tom Heather С76, Т3
Alexandru Gujuman 2 - 1 Xavier Prett С76, Т3
Alexandru Gujuman 2 - 1 Patrice Haas С76, Т3
Alexandru Gujuman 2 - 16 Nikola Milutinović С76, Т3
Alexandru Gujuman 2 - 16 Afonso Freitas С76, Т3
Alexandru Gujuman 2 - 1 Alexandre Costa С76, Т3
Alexandru Gujuman 2 - 1 Davide Longo С76, Т3
Alexandru Gujuman 1 - 2 Matteo Pieralisi С76, Т3
Alexandru Gujuman 1 - 17 Dawid Pisarski С76, Т3
Alexandru Gujuman 1 - 2 Miguel Duran С76, Т3
Alexandru Gujuman 0 - 3 Carlo Marinari С76, Т3
Alexandru Gujuman 0 - 3 Christian Aunkofer С76, Т3
Kevin Forster 32 - 5 Grega Ugovšek С76, Т3
Kevin Forster 31 - 6 Roberto Rojas С76, Т3
Kevin Forster 30 - 3 Leo Janneau С76, Т3
Kevin Forster 28 - 9 György Nyeste С76, Т3
Kevin Forster 27 - 10 Claude Timmermans С76, Т3
Kevin Forster 19 - 18 Zoran Korolija С76, Т3
Kevin Forster 19 - 4 Levente Szücs С76, Т3
Kevin Forster 19 - 1 Brandon Small С76, Т3
Kevin Forster 18 - 18 Marco Manieri С76, Т3
Kevin Forster 18 - 19 Rastislav Baroň С76, Т3
Kevin Forster 16 - 20 Dimitar Raev С76, Т3
Kevin Forster 15 - 3 Daniel Bertoya С76, Т3
Kevin Forster 14 - 4 Alexandru Gujuman С76, Т3
Kevin Forster 13 - 23 Daniel Roque С76, Т3
Kevin Forster 13 - 24 David De Toledo С76, Т3
Страна « [12 3 ... 6 7 8 »Иди на страну: