Један на један (Група: Pro - 8)

Изабери групу:

Резултат је базиран на резултатима трке менаџера који се тркају једни против других у било којој групи
Страна « [12 3 ... 6 7 8 »Иди на страну:
Нац Име Резултат Резултат Нац Име Последњи меч
Andy Pope 23 - 14 Predrag Marmut С76, Т4
Andy Pope 4 - 14 Stuart Alger С76, Т4
Andy Pope 3 - 0 Janusz Slodczyk С76, Т4
Andy Pope 3 - 0 Mindaugas Kuodys С76, Т4
Andy Pope 3 - 0 Chad Peterson С76, Т4
Andy Pope 2 - 1 Alejandro Lorenzo С76, Т4
Andy Pope 2 - 1 Jose Luis Marin С76, Т4
Andy Pope 2 - 1 Szabolcs Habóczki С76, Т4
Andy Pope 2 - 1 Brendon Avery С76, Т4
Andy Pope 2 - 1 Alexandre Drummond С76, Т4
Andy Pope 2 - 1 Tanja Arsovska С76, Т4
Andy Pope 2 - 1 Diego Garcia С76, Т4
Andy Pope 2 - 1 Tomás Coelho С76, Т4
Andy Pope 2 - 1 Andreas Vigil С76, Т4
Andy Pope 2 - 1 Cristiano Lavista С76, Т4
Andy Pope 1 - 2 Tiago Rodrigues С76, Т4
Andy Pope 1 - 2 Gustavo Silva С76, Т4
Andy Pope 1 - 1 Septian Maulana С76, Т3
Andy Pope 1 - 2 Thrasos Saxonis С76, Т4
Andy Pope 1 - 2 Salvatore Siracusa С76, Т4
Andy Pope 1 - 2 Vaggelis Mpallas С76, Т4
Andy Pope 1 - 2 Lenilson Santos С76, Т4
Andy Pope 1 - 2 Vencislav Stefanov С76, Т4
Andy Pope 1 - 2 David Filho С76, Т4
Andy Pope 1 - 2 Marco Francucci С76, Т4
Andy Pope 1 - 2 Fabio Quadrani С76, Т4
Andy Pope 1 - 2 Giulio Massimo С76, Т4
Andy Pope 1 - 2 Vadim Podrez С76, Т4
Andy Pope 1 - 2 Stergos Christodoulou С76, Т4
Andy Pope 0 - 3 Davide Del Core С76, Т4
Andy Pope 0 - 3 Daniel Comalada С76, Т4
Andy Pope 0 - 3 Mikołaj Dudek С76, Т4
Andy Pope 0 - 3 Mario Martinez С76, Т4
Andy Pope 0 - 3 Farcy Génel С76, Т4
Andy Pope 0 - 3 Ladislav Nyiri С76, Т4
Andy Pope 0 - 3 Dmitry Shevel С76, Т4
Andy Pope 0 - 3 David Mels С76, Т4
Andy Pope 0 - 3 Philippe Taffonneau С76, Т4
Andy Pope 0 - 3 Ewelina Popis С76, Т4
Farcy Génel 37 - 15 Mindaugas Kuodys С76, Т4
Farcy Génel 37 - 18 Stergos Christodoulou С76, Т4
Farcy Génel 32 - 6 Szabolcs Habóczki С76, Т4
Farcy Génel 31 - 7 Vencislav Stefanov С76, Т4
Farcy Génel 17 - 10 Brendon Avery С76, Т4
Farcy Génel 17 - 21 Dmitry Shevel С76, Т4
Farcy Génel 15 - 6 Vaggelis Mpallas С76, Т4
Farcy Génel 15 - 3 Tanja Arsovska С76, Т4
Farcy Génel 15 - 5 Marco Francucci С76, Т4
Farcy Génel 15 - 6 Ewelina Popis С76, Т4
Farcy Génel 15 - 6 Alejandro Lorenzo С76, Т4
Farcy Génel 14 - 7 Gustavo Silva С76, Т4
Farcy Génel 14 - 5 Lenilson Santos С76, Т4
Farcy Génel 14 - 7 Tomás Coelho С76, Т4
Farcy Génel 14 - 7 Vadim Podrez С76, Т4
Farcy Génel 13 - 8 David Filho С76, Т4
Farcy Génel 12 - 9 Ladislav Nyiri С76, Т4
Farcy Génel 12 - 9 Fabio Quadrani С76, Т4
Farcy Génel 11 - 10 Diego Garcia С76, Т4
Farcy Génel 11 - 10 Philippe Taffonneau С76, Т4
Farcy Génel 10 - 11 David Mels С76, Т4
Farcy Génel 9 - 12 Mario Martinez С76, Т4
Farcy Génel 9 - 12 Davide Del Core С76, Т4
Farcy Génel 7 - 14 Mikołaj Dudek С76, Т4
Farcy Génel 4 - 0 Jose Luis Marin С76, Т4
Farcy Génel 4 - 0 Tiago Rodrigues С76, Т4
Farcy Génel 4 - 0 Janusz Slodczyk С76, Т4
Farcy Génel 4 - 0 Thrasos Saxonis С76, Т4
Farcy Génel 4 - 0 Salvatore Siracusa С76, Т4
Farcy Génel 4 - 0 Alexandre Drummond С76, Т4
Farcy Génel 4 - 0 Andreas Vigil С76, Т4
Farcy Génel 4 - 0 Chad Peterson С76, Т4
Farcy Génel 4 - 0 Cristiano Lavista С76, Т4
Farcy Génel 3 - 0 Septian Maulana С76, Т3
Farcy Génel 3 - 0 Andy Pope С76, Т4
Farcy Génel 3 - 1 Predrag Marmut С76, Т4
Farcy Génel 3 - 1 Giulio Massimo С76, Т4
Farcy Génel 2 - 19 Daniel Comalada С76, Т4
Farcy Génel 2 - 2 Stuart Alger С76, Т4
Marco Francucci 18 - 19 Janusz Slodczyk С76, Т4
Marco Francucci 13 - 8 David Filho С76, Т4
Marco Francucci 10 - 27 Tiago Rodrigues С76, Т4
Marco Francucci 5 - 16 Brendon Avery С76, Т4
Marco Francucci 5 - 15 Farcy Génel С76, Т4
Marco Francucci 4 - 0 Jose Luis Marin С76, Т4
Marco Francucci 3 - 1 Mindaugas Kuodys С76, Т4
Marco Francucci 3 - 1 Chad Peterson С76, Т4
Marco Francucci 2 - 1 Andy Pope С76, Т4
Marco Francucci 2 - 2 Salvatore Siracusa С76, Т4
Marco Francucci 2 - 2 Szabolcs Habóczki С76, Т4
Marco Francucci 2 - 2 Tanja Arsovska С76, Т4
Marco Francucci 2 - 2 Andreas Vigil С76, Т4
Marco Francucci 2 - 2 Cristiano Lavista С76, Т4
Marco Francucci 1 - 3 Gustavo Silva С76, Т4
Marco Francucci 1 - 2 Septian Maulana С76, Т3
Marco Francucci 1 - 3 Predrag Marmut С76, Т4
Marco Francucci 1 - 3 Alexandre Drummond С76, Т4
Marco Francucci 1 - 3 Diego Garcia С76, Т4
Marco Francucci 1 - 3 Tomás Coelho С76, Т4
Marco Francucci 1 - 3 Alejandro Lorenzo С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Mario Martinez С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Thrasos Saxonis С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Ladislav Nyiri С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Vaggelis Mpallas С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Dmitry Shevel С76, Т4
Marco Francucci 0 - 3 Lenilson Santos С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 David Mels С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Philippe Taffonneau С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Vencislav Stefanov С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Fabio Quadrani С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Stuart Alger С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Giulio Massimo С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Ewelina Popis С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Vadim Podrez С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Stergos Christodoulou С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Davide Del Core С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Mikołaj Dudek С76, Т4
Marco Francucci 0 - 4 Daniel Comalada С76, Т4
Szabolcs Habóczki 17 - 20 Mindaugas Kuodys С76, Т4
Szabolcs Habóczki 16 - 5 Diego Garcia С76, Т4
Szabolcs Habóczki 16 - 22 Stergos Christodoulou С76, Т4
Szabolcs Habóczki 14 - 7 Alejandro Lorenzo С76, Т4
Szabolcs Habóczki 9 - 28 Brendon Avery С76, Т4
Szabolcs Habóczki 6 - 32 Farcy Génel С76, Т4
Szabolcs Habóczki 4 - 33 Vaggelis Mpallas С76, Т4
Szabolcs Habóczki 3 - 1 Tanja Arsovska С76, Т4
Szabolcs Habóczki 3 - 1 Andreas Vigil С76, Т4
Szabolcs Habóczki 3 - 1 Chad Peterson С76, Т4
Szabolcs Habóczki 3 - 1 Cristiano Lavista С76, Т4
Szabolcs Habóczki 2 - 2 Janusz Slodczyk С76, Т4
Szabolcs Habóczki 2 - 1 Septian Maulana С76, Т3
Szabolcs Habóczki 2 - 2 Salvatore Siracusa С76, Т4
Szabolcs Habóczki 2 - 2 Marco Francucci С76, Т4
Szabolcs Habóczki 2 - 2 Alexandre Drummond С76, Т4
Szabolcs Habóczki 2 - 2 Vencislav Stefanov С76, Т4
Szabolcs Habóczki 2 - 2 David Filho С76, Т4
Szabolcs Habóczki 2 - 2 Jose Luis Marin С76, Т4
Szabolcs Habóczki 1 - 3 Gustavo Silva С76, Т4
Szabolcs Habóczki 1 - 2 Andy Pope С76, Т4
Szabolcs Habóczki 1 - 3 Thrasos Saxonis С76, Т4
Szabolcs Habóczki 1 - 3 Predrag Marmut С76, Т4
Szabolcs Habóczki 1 - 2 Lenilson Santos С76, Т4
Szabolcs Habóczki 1 - 3 Fabio Quadrani С76, Т4
Szabolcs Habóczki 1 - 3 Giulio Massimo С76, Т4
Szabolcs Habóczki 1 - 3 Vadim Podrez С76, Т4
Szabolcs Habóczki 1 - 3 Tiago Rodrigues С76, Т4
Szabolcs Habóczki 0 - 4 Ladislav Nyiri С76, Т4
Szabolcs Habóczki 0 - 4 Dmitry Shevel С76, Т4
Szabolcs Habóczki 0 - 4 David Mels С76, Т4
Szabolcs Habóczki 0 - 4 Tomás Coelho С76, Т4
Szabolcs Habóczki 0 - 4 Philippe Taffonneau С76, Т4
Szabolcs Habóczki 0 - 4 Stuart Alger С76, Т4
Szabolcs Habóczki 0 - 4 Ewelina Popis С76, Т4
Szabolcs Habóczki 0 - 4 Davide Del Core С76, Т4
Szabolcs Habóczki 0 - 4 Daniel Comalada С76, Т4
Szabolcs Habóczki 0 - 4 Mikołaj Dudek С76, Т4
Szabolcs Habóczki 0 - 4 Mario Martinez С76, Т4
Vadim Podrez 41 - 12 Mindaugas Kuodys С76, Т4
Vadim Podrez 22 - 16 Stuart Alger С76, Т4
Vadim Podrez 15 - 6 Brendon Avery С76, Т4
Vadim Podrez 13 - 5 Tanja Arsovska С76, Т4
Vadim Podrez 13 - 8 Tomás Coelho С76, Т4
Vadim Podrez 13 - 8 Vencislav Stefanov С76, Т4
Vadim Podrez 13 - 8 David Filho С76, Т4
Vadim Podrez 13 - 8 Ewelina Popis С76, Т4
Vadim Podrez 13 - 8 Alejandro Lorenzo С76, Т4
Vadim Podrez 13 - 8 Gustavo Silva С76, Т4
Vadim Podrez 12 - 9 Vaggelis Mpallas С76, Т4
Vadim Podrez 12 - 9 Philippe Taffonneau С76, Т4
Vadim Podrez 12 - 9 Fabio Quadrani С76, Т4
Vadim Podrez 10 - 11 Ladislav Nyiri С76, Т4
Vadim Podrez 10 - 9 Lenilson Santos С76, Т4
Vadim Podrez 10 - 11 Diego Garcia С76, Т4
Vadim Podrez 7 - 14 David Mels С76, Т4
Vadim Podrez 7 - 14 Farcy Génel С76, Т4
Vadim Podrez 7 - 14 Davide Del Core С76, Т4
Vadim Podrez 7 - 14 Mario Martinez С76, Т4
Vadim Podrez 6 - 15 Dmitry Shevel С76, Т4
Vadim Podrez 4 - 0 Salvatore Siracusa С76, Т4
Vadim Podrez 4 - 0 Marco Francucci С76, Т4
Vadim Podrez 4 - 0 Andreas Vigil С76, Т4
Vadim Podrez 4 - 0 Cristiano Lavista С76, Т4
Vadim Podrez 4 - 0 Jose Luis Marin С76, Т4
Vadim Podrez 4 - 17 Mikołaj Dudek С76, Т4
Vadim Podrez 4 - 0 Tiago Rodrigues С76, Т4
Vadim Podrez 4 - 0 Janusz Slodczyk С76, Т4
Vadim Podrez 3 - 0 Septian Maulana С76, Т3
Vadim Podrez 3 - 1 Thrasos Saxonis С76, Т4
Vadim Podrez 3 - 1 Chad Peterson С76, Т4
Vadim Podrez 3 - 1 Szabolcs Habóczki С76, Т4
Vadim Podrez 3 - 1 Stergos Christodoulou С76, Т4
Vadim Podrez 2 - 1 Andy Pope С76, Т4
Vadim Podrez 2 - 2 Predrag Marmut С76, Т4
Vadim Podrez 2 - 2 Alexandre Drummond С76, Т4
Vadim Podrez 2 - 2 Giulio Massimo С76, Т4
Vadim Podrez 0 - 4 Daniel Comalada С76, Т4
Dmitry Shevel 54 - 15 Mindaugas Kuodys С76, Т4
Dmitry Shevel 21 - 17 Farcy Génel С76, Т4
Dmitry Shevel 19 - 2 Gustavo Silva С76, Т4
Dmitry Shevel 17 - 4 Brendon Avery С76, Т4
Dmitry Shevel 17 - 4 Tomás Coelho С76, Т4
Страна « [12 3 ... 6 7 8 »Иди на страну: