Статистика

Глобална статистика
Статистика тимова
Статистика активности
Статистика форума
Статистика нација
Остале статистике
Статистика достигнућа
Возачи и технички директори
Статистика ГПРО супортера

Најзаступљеније нације у Елитном рангу


 
# Нација Менаџера у Елити Сезона
1.  Lithuania 13     7
2.  Lithuania 12     8
3.  Lithuania 11     9
4.  Poland 11     65
5.  Lithuania 10     11
6.  Lithuania 10     5
7.  Lithuania 10     4
8.  Lithuania 9     13
9.  Russian Federation 9     55
10.  Lithuania 9     23
11.  Lithuania 9     3
12.  Lithuania 9     15
13.  Russian Federation 9     54
14.  Poland 9     23
15.  Poland 9     68
16.  Russian Federation 9     42
17.  Hungary 8     59
18.  Hungary 8     60
19.  Lithuania 8     10
20.  Lithuania 8     12
21.  Lithuania 8     21
22.  Russian Federation 8     44
23.  England 8     73
24.  Russian Federation 8     51
25.  Lithuania 8     6
26.  Russian Federation 8     52
27.  Lithuania 8     1
28.  Lithuania 8     20
29.  Poland 8     66
30.  Russian Federation 8     43
31.  Russian Federation 8     36
32.  Lithuania 8     24
33.  Lithuania 8     27
34.  Lithuania 8     32
35.  Poland 8     28
36.  Russian Federation 8     53
37.  Hungary 8     63
38.  Lithuania 8     16
39.  Russian Federation 7     47
40.  Russian Federation 7     35
41.  Portugal 7     10
42.  Russian Federation 7     37
43.  Poland 7     31
44.  Lithuania 7     22
45.  Russian Federation 7     46
46.  Russian Federation 7     38
47.  Russian Federation 7     32
48.  Lithuania 7     33
49.  Russian Federation 7     45
50.  Russian Federation 7     50
51.  Poland 7     20
52.  Bulgaria 7     1
53.  Lithuania 7     25
54.  Poland 7     67
55.  Lithuania 7     30
56.  England 6     74
57.  Lithuania 6     31
58.  Hungary 6     62
59.  Poland 6     27
60.  Poland 6     32
61.  Poland 6     63
62.  Lithuania 6     2
63.  Lithuania 6     14
64.  Bulgaria 6     4
65.  Lithuania 6     26
66.  Russian Federation 6     49
67.  Poland 6     17
68.  Bulgaria 6     52
69.  England 6     76
70.  Poland 6     55
71.  Hungary 6     61
72.  Russian Federation 6     48
73.  Poland 6     35
74.  Poland 6     21
75.  Poland 6     69
76.  Russian Federation 6     34
77.  Lithuania 6     18
78.  Brazil 6     50
79.  Bulgaria 6     6
80.  Poland 6     64
81.  Lithuania 6     19
82.  Lithuania 6     34
83.  Russian Federation 6     30
84.  Russian Federation 6     41
85.  Poland 6     71
86.  Poland 6     39
87.  Bulgaria 6     12
88.  Finland 6     66
89.  Poland 6     36
90.  England 6     75
91.  Bulgaria 6     3
92.  Portugal 6     8
93.  Poland 6     33
94.  Portugal 5     49
95.  Finland 5     14
96.  Poland 5     72
97.  Lithuania 5     17
98.  Portugal 5     65
99.  Portugal 5     20
100.  Finland 5     69
101.  Poland 5     70
102.  Greece 5     71
103.  Bulgaria 5     2
104.  Greece 5     66
105.  Brazil 5     19
106.  Bulgaria 5     5
107.  Greece 5     67
108.  Italy 5     63
109.  Lithuania 5     35
110.  Hungary 5     53
111.  Portugal 5     19
112.  Lithuania 5     45
113.  Germany 5     47
114.  Portugal 5     24
115.  Lithuania 5     29
116.  Greece 5     74
117.  Russian Federation 5     39
118.  Finland 5     10
119.  Russian Federation 5     29
120.  Bulgaria 5     7
121.  Greece 5     46
122.  Lithuania 5     28
123.  Greece 5     47
124.  Bulgaria 5     53
125.  Poland 5     9
126.  Finland 5     11
127.  France 5     68
128.  England 5     69
129.  Italy 5     78
130.  Portugal 5     11
131.  Portugal 5     48
132.  England 5     80
133.  Poland 5     38
134.  Poland 4     19
135.  Bulgaria 4     51
136.  England 4     58
137.  Russian Federation 4     59
138.  England 4     61
139.  Brazil 4     21
140.  Poland 4     24
141.  Greece 4     72
142.  Poland 4     34
143.  Poland 4     40
144.  Brazil 4     17
145.  Argentina 4     3
146.  Russian Federation 4     16
147.  Portugal 4     39
148.  England 4     53
149.  Lithuania 4     64
150.  England 4     68
151.  Romania 4     3
152.  England 4     64
153.  Portugal 4     50
154.  Poland 4     30
155.  Germany 4     18
156.  Portugal 4     38
157.  Greece 4     41
158.  Russian Federation 4     26
159.  Russian Federation 4     56
160.  Portugal 4     40
161.  England 4     79
162.  Greece 4     40
163.  Bulgaria 4     54
164.  Finland 4     67
165.  Hungary 4     70
166.  Russian Federation 4     58
167.  Russian Federation 4     21
168.  Bulgaria 4     14
169.  Finland 4     68
170.  Poland 4     26
171.  Ukraine 4     34
172.  Portugal 4     7
173.  Poland 4     59
174.  Poland 4     62
175.  Finland 4     9
176.  Greece 4     73
177.  Greece 4     48
178.  Brazil 4     20
179.  Finland 4     8
180.  Finland 4     16
181.  England 4     77
182.  Brazil 4     12
183.  England 4     78
184.  Russian Federation 4     40
185.  Bulgaria 4     49
186.  Ukraine 4     57
187.  Bulgaria 4     15
188.  Hungary 4     58
189.  Finland 4     12
190.  Brazil 4     16
191.  Ukraine 4     43
192.  Greece 4     45
193.  Poland 4     56
194.  Portugal 4     62
195.  Poland 4     22
196.  Ukraine 4     32
197.  Poland 4     43
198.  Finland 4     65
199.  Hungary 4     55
200.  England 4     60