Статистика

Глобална статистика
Статистика тимова
Статистика активности
Статистика форума
Статистика нација
Остале статистике
Статистика достигнућа
Возачи и технички директори
Статистика ГПРО супортера

Најзаступљеније нације у Елитном рангу


 
# Нација Менаџера у Елити Сезона
1.  Lithuania 13     7
2.  Lithuania 12     8
3.  Lithuania 11     9
4.  Poland 11     65
5.  Lithuania 10     11
6.  Lithuania 10     5
7.  Lithuania 10     4
8.  Lithuania 9     13
9.  Russian Federation 9     55
10.  Lithuania 9     23
11.  Lithuania 9     3
12.  Lithuania 9     15
13.  Russian Federation 9     54
14.  Poland 9     23
15.  Poland 9     68
16.  Russian Federation 9     42
17.  Hungary 8     59
18.  Hungary 8     60
19.  Lithuania 8     10
20.  Lithuania 8     12
21.  Lithuania 8     21
22.  England 8     73
23.  Russian Federation 8     44
24.  Russian Federation 8     51
25.  Lithuania 8     6
26.  Russian Federation 8     52
27.  Lithuania 8     1
28.  Lithuania 8     20
29.  Poland 8     66
30.  Russian Federation 8     43
31.  Russian Federation 8     36
32.  Lithuania 8     24
33.  Lithuania 8     27
34.  Lithuania 8     32
35.  Poland 8     28
36.  Russian Federation 8     53
37.  Hungary 8     63
38.  Lithuania 8     16
39.  Russian Federation 7     47
40.  Russian Federation 7     35
41.  Portugal 7     10
42.  Russian Federation 7     37
43.  Poland 7     31
44.  Lithuania 7     22
45.  Russian Federation 7     46
46.  Russian Federation 7     38
47.  Russian Federation 7     32
48.  Lithuania 7     33
49.  Russian Federation 7     45
50.  Poland 7     20
51.  Russian Federation 7     50
52.  Bulgaria 7     1
53.  Lithuania 7     25
54.  Poland 7     67
55.  Lithuania 7     30
56.  England 6     74
57.  Lithuania 6     31
58.  Hungary 6     62
59.  Poland 6     27
60.  Poland 6     32
61.  Poland 6     63
62.  Lithuania 6     2
63.  Lithuania 6     14
64.  Bulgaria 6     4
65.  Lithuania 6     26
66.  Russian Federation 6     49
67.  Poland 6     17
68.  Bulgaria 6     52
69.  England 6     76
70.  Poland 6     55
71.  Hungary 6     61
72.  Russian Federation 6     48
73.  Poland 6     35
74.  Poland 6     21
75.  Poland 6     69
76.  Russian Federation 6     34
77.  Lithuania 6     18
78.  Brazil 6     50
79.  Bulgaria 6     6
80.  Poland 6     64
81.  Lithuania 6     19
82.  Lithuania 6     34
83.  Russian Federation 6     30
84.  Poland 6     71
85.  Russian Federation 6     41
86.  Bulgaria 6     12
87.  Finland 6     66
88.  Poland 6     36
89.  Poland 6     39
90.  England 6     75
91.  Bulgaria 6     3
92.  Portugal 6     8
93.  Poland 6     33
94.  Finland 5     14
95.  Poland 5     72
96.  Portugal 5     49
97.  Lithuania 5     17
98.  Portugal 5     65
99.  Portugal 5     20
100.  Finland 5     69
101.  Poland 5     70
102.  Greece 5     71
103.  Bulgaria 5     2
104.  Greece 5     66
105.  Brazil 5     19
106.  Bulgaria 5     5
107.  Greece 5     67
108.  Italy 5     63
109.  Lithuania 5     35
110.  Hungary 5     53
111.  Portugal 5     19
112.  Portugal 5     24
113.  Lithuania 5     29
114.  Lithuania 5     45
115.  Germany 5     47
116.  Greece 5     74
117.  Finland 5     10
118.  Russian Federation 5     29
119.  Russian Federation 5     39
120.  Bulgaria 5     7
121.  Lithuania 5     28
122.  Greece 5     46
123.  Bulgaria 5     53
124.  Greece 5     47
125.  Poland 5     9
126.  Finland 5     11
127.  France 5     68
128.  England 5     69
129.  Italy 5     78
130.  Portugal 5     11
131.  Portugal 5     48
132.  Poland 5     38
133.  Poland 4     19
134.  Bulgaria 4     51
135.  England 4     58
136.  Russian Federation 4     59
137.  England 4     61
138.  Brazil 4     21
139.  Poland 4     24
140.  Greece 4     72
141.  Poland 4     34
142.  Brazil 4     17
143.  Poland 4     40
144.  Argentina 4     3
145.  Russian Federation 4     16
146.  England 4     53
147.  Lithuania 4     64
148.  England 4     68
149.  Portugal 4     39
150.  Romania 4     3
151.  England 4     64
152.  Poland 4     30
153.  Portugal 4     50
154.  Germany 4     18
155.  Portugal 4     38
156.  Russian Federation 4     26
157.  Greece 4     41
158.  Russian Federation 4     56
159.  Portugal 4     40
160.  Bulgaria 4     54
161.  Finland 4     67
162.  Hungary 4     70
163.  Greece 4     40
164.  Russian Federation 4     58
165.  Russian Federation 4     21
166.  Bulgaria 4     14
167.  Finland 4     68
168.  Poland 4     26
169.  Ukraine 4     34
170.  Portugal 4     7
171.  Poland 4     59
172.  Poland 4     62
173.  Finland 4     9
174.  Greece 4     73
175.  Brazil 4     20
176.  Greece 4     48
177.  Finland 4     8
178.  Finland 4     16
179.  England 4     77
180.  Brazil 4     12
181.  England 4     78
182.  Ukraine 4     57
183.  Russian Federation 4     40
184.  Bulgaria 4     49
185.  Bulgaria 4     15
186.  Hungary 4     58
187.  Finland 4     12
188.  Brazil 4     16
189.  Poland 4     56
190.  Portugal 4     62
191.  Poland 4     22
192.  Ukraine 4     32
193.  Ukraine 4     43
194.  Greece 4     45
195.  Poland 4     43
196.  Finland 4     65
197.  Hungary 4     55
198.  England 4     60
199.  Latvia 4     14
200.  Russian Federation 4     31