Legenda pre grafické značenia  Suché pneu Suchá trať Mokré pneu  
 
Auto na štartovom rošte
 
 
Auto v normálnej prevádzke
 
 
Auto zo zničenými pneumatikami (rovnako pre suché aj mokré)
 
 
Auto s technickou poruchou
 
 
Jazdecká chyba
 
  Suché pneu Mokrá trať Mokré pneu  
 
Auto v normálnej prevádzke v daždi
 
 
Auto zo zničenými pneumatikami (rovnako pre suché aj mokré)
 
 
Auto s technickou poruchou
 
 
Jazdecká chyba
 
      Zastávky  
 
  Auto prezúva suché pneumatiky (a dopĺňa palivo)  
 
  Auto prezúva mokré pneumatiky (a dopĺňa palivo)  
 
  Pokúšajú sa vymeniť predné alebo zadné krídlo (mení sa pneu a dopĺňa palivo) Modré sú ohrievače pneumatík  
 
  Pokúšajú sa odstrániť technickú poruchu (mení sa pneu a dopĺňa palivo) Modré sú ohrievače pneumatík  
      Vypadnutie  
 
  Auto nedokončilo preteky, z dôvodu nehody alebo technickej poruchy  
 
  Auto nedokončilo preteky, z dôvodu defektu