Štatistiky

Hlavné historické štatistiky
Tímové štatistiky
Štatistiky hernej aktivity
Štatistiky fóra
Štatistiky národov
Ostatné štatistiky
Štatistika úspechu
Štatistiky zamestnancov
Štatistiky supportérov GPRO

Najviac reprezentované krajiny v Elite


 
# Národ Manažéri v Elite Sezóna
1.  Lithuania 13     7
2.  Lithuania 12     8
3.  Lithuania 11     9
4.  Poland 11     65
5.  Lithuania 10     11
6.  Lithuania 10     5
7.  Lithuania 10     4
8.  Lithuania 9     13
9.  Russian Federation 9     55
10.  Lithuania 9     23
11.  Lithuania 9     3
12.  Lithuania 9     15
13.  Russian Federation 9     54
14.  Poland 9     23
15.  Poland 9     68
16.  Russian Federation 9     42
17.  Hungary 8     59
18.  Hungary 8     60
19.  Lithuania 8     10
20.  Lithuania 8     12
21.  Lithuania 8     21
22.  Russian Federation 8     44
23.  England 8     73
24.  Russian Federation 8     51
25.  Lithuania 8     6
26.  Russian Federation 8     52
27.  Lithuania 8     1
28.  Lithuania 8     20
29.  Poland 8     66
30.  Russian Federation 8     43
31.  Russian Federation 8     36
32.  Lithuania 8     24
33.  Lithuania 8     27
34.  Lithuania 8     32
35.  Poland 8     28
36.  Russian Federation 8     53
37.  Hungary 8     63
38.  Lithuania 8     16
39.  Russian Federation 7     47
40.  Russian Federation 7     35
41.  England 7     86
42.  Portugal 7     10
43.  Russian Federation 7     37
44.  Italy 7     83
45.  Poland 7     31
46.  Lithuania 7     22
47.  Russian Federation 7     46
48.  Russian Federation 7     38
49.  Russian Federation 7     32
50.  Lithuania 7     33
51.  Russian Federation 7     45
52.  France 7     82
53.  Russian Federation 7     50
54.  Poland 7     20
55.  Bulgaria 7     1
56.  Lithuania 7     25
57.  Poland 7     67
58.  Lithuania 7     30
59.  England 6     74
60.  Lithuania 6     31
61.  Poland 6     27
62.  Poland 6     32
63.  Italy 6     85
64.  Hungary 6     62
65.  Poland 6     63
66.  Lithuania 6     2
67.  Lithuania 6     14
68.  England 6     81
69.  Bulgaria 6     4
70.  Lithuania 6     26
71.  Russian Federation 6     49
72.  Poland 6     17
73.  England 6     76
74.  Bulgaria 6     52
75.  Poland 6     55
76.  Hungary 6     61
77.  England 6     84
78.  Russian Federation 6     48
79.  Poland 6     35
80.  Italy 6     86
81.  Poland 6     21
82.  Russian Federation 6     34
83.  Poland 6     69
84.  Belgium 6     90
85.  Lithuania 6     18
86.  Brazil 6     50
87.  Bulgaria 6     6
88.  Poland 6     64
89.  Lithuania 6     19
90.  Lithuania 6     34
91.  Russian Federation 6     30
92.  Italy 6     88
93.  Russian Federation 6     41
94.  Poland 6     71
95.  Poland 6     36
96.  Poland 6     39
97.  Bulgaria 6     12
98.  Finland 6     66
99.  England 6     75
100.  Brazil 6     90
101.  Bulgaria 6     3
102.  Poland 6     33
103.  Portugal 6     8
104.  Portugal 5     49
105.  Finland 5     14
106.  Poland 5     72
107.  Lithuania 5     17
108.  Portugal 5     65
109.  Portugal 5     20
110.  Finland 5     69
111.  Poland 5     70
112.  Brazil 5     91
113.  Greece 5     71
114.  Bulgaria 5     2
115.  Greece 5     66
116.  Brazil 5     19
117.  Bulgaria 5     5
118.  Greece 5     67
119.  Lithuania 5     35
120.  Italy 5     63
121.  Hungary 5     53
122.  Portugal 5     19
123.  Lithuania 5     29
124.  Lithuania 5     45
125.  Germany 5     47
126.  Portugal 5     24
127.  Greece 5     74
128.  Russian Federation 5     29
129.  Russian Federation 5     39
130.  Finland 5     10
131.  France 5     91
132.  Bulgaria 5     7
133.  Lithuania 5     28
134.  Belgium 5     88
135.  Greece 5     46
136.  Greece 5     47
137.  Bulgaria 5     53
138.  Poland 5     9
139.  England 5     85
140.  Finland 5     11
141.  France 5     68
142.  England 5     69
143.  Poland 5     89
144.  Belgium 5     91
145.  Italy 5     78
146.  Italy 5     84
147.  Belgium 5     89
148.  Poland 5     88
149.  Portugal 5     11
150.  Portugal 5     48
151.  England 5     80
152.  Poland 5     38
153.  Poland 4     84
154.  Poland 4     19
155.  Poland 4     34
156.  Bulgaria 4     51
157.  England 4     58
158.  Russian Federation 4     59
159.  England 4     61
160.  Brazil 4     21
161.  Poland 4     24
162.  Greece 4     72
163.  Poland 4     40
164.  Brazil 4     17
165.  Argentina 4     3
166.  Russian Federation 4     16
167.  Portugal 4     39
168.  England 4     53
169.  Lithuania 4     64
170.  England 4     68
171.  Italy 4     82
172.  Poland 4     85
173.  Romania 4     3
174.  England 4     64
175.  Poland 4     30
176.  Portugal 4     50
177.  Portugal 4     38
178.  Germany 4     18
179.  Greece 4     41
180.  Poland 4     87
181.  Russian Federation 4     26
182.  Russian Federation 4     56
183.  England 4     79
184.  Portugal 4     40
185.  Greece 4     40
186.  Bulgaria 4     54
187.  Finland 4     67
188.  Hungary 4     70
189.  Russian Federation 4     58
190.  Russian Federation 4     21
191.  Ukraine 4     34
192.  Italy 4     90
193.  Bulgaria 4     14
194.  Finland 4     68
195.  Poland 4     26
196.  Portugal 4     7
197.  Poland 4     59
198.  Poland 4     62
199.  England 4     82
200.  Finland 4     9