Κλειδιά πρόσβασης

Πίνακας κλειδιών πρόσβασης που χρησιμοποιούνται από το GPRO

Κλειδί πρόσβασης Λειτουργία
0 Μετάβαση στη σελίδα "Πληροφορίες κλειδιών πρόσβασης"
1 Μετάβαση στην αρχική σελίδα του GPRO
2 Παράλειψη βασικού περιεχόμενου της σελίδας που βρίσκεστε(για μη-εικονικούς φυλλομετρητές )
3 Χωρίς χρήση(Συνήθως δεσμευμένα για τον χάρτη σελίδας)
4 Χωρίς χρήση(Συνήθως δεσμευμένα για αναζήτηση)
5 Μετάβαση στο φόρουμ
6 Μετάβαση στο γραμματοκιβώτιο
7 Μετάβαση στην συνομιλία
8 Μετάβαση στη σελίδα "Για Εμάς"
9 Μετάβαση στην οθόνη αγώνα

Πώς να χρησιμοποιήσεις τα κλειδιλα πρόσβασης στον φυλλομετρητή σου

Φυλλομετρητής Τι να κάνετε
Internet Explorer 5+ (PC) Κράτα πατημένο το πλήκτρο ALT,συμπλήρωσε το κλειδί πρόσβασης,απελευθέρωσε τα πλήκτρα και πίεσε το πλήκτρο ENTER
Internet Explorer 5+ (Mac) Κράτα πατημένο το πλήκτρο CTRL και μετά συμπλήρωσε το κλειδί πρόσβασης
Firefox (PC and Mac) Κράτα πατημένα τα πλήκτρα SHIFT και ALT και μετά συμπλήρωσε το κλειδί πρόσβασης
Chrome & Safari (PC) Κράτα πατημένο το πλήκτρο ALT και συμπλήρωσε το κλειδί πρόσβασης
Chrome & Safari (Mac) Κράτα πατημένο το πλήκτρο CTRL και συμπλήρωσε το κλειδί πρόσβασης
Opera Κράτα πατημένο το πλήκτρο Shift και μετά πίεσε το πλήκτρο Esc,μετά απελευθέρωσε και τα δύο πλήκτρα και συμπλήρωσε το κλειδί πρόσβασης

Σημειώσεις:

Παρακαλούμε σημειώστε ότι κάποια βοηθητικά εργαλεία όπως το IBM HomePage Reader και το WindowEyes κάνουν χρήση συνδυασμών του πλήκτρου ALT+[κλειδιών πρόσβασης]. Επομένως, οι χρήστες αυτών των βοηθητικών εργαλείων δεν έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους συνδυασμούς πλήκτρων.

Αυτές οι αναθέσεις κλειδιών πρόσβασης βασίζονται στην καλύτερη δυνατή έρευνας σε όλο το διαδίκτυο(μια απόπειρα ώστε να είστε απόλυτα συμβατοί με τα κλειδιά πρόσβασης άλλων σελίδων),και στη κατανόηση των απαιτήσεων της παγκόσμιας πλοήγησης των χρηστών του GPRO.