Grand Prix Racing Online - Όροι Χρήσης

0. Σημαντικό

Αυτή είναι μία ελεύθερη μετάφραση των επίσημων Όρων Υπηρεσίας του GPRO. Το GPRO δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε αυτήν τη μετάφραση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, και σε περίπτωση διαφωνίας, η αγγλική έκδοση είναι πάντα σωστή.

1. Αποδοχή των όρων και τροποποιήσεων μέσω της χρήσης

Με την εισοδό σας σε αυτή την ιστοσελίδα (www.GPRO.net), ή οποιαδήποτε απο τις σελίδες της, σημαίνει τη συμφωνία σας με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, την οποία διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα/υπηρεσία.

2. Λογαριασμός Μέλους

You must be at least sixteen (16) years of age to register at this website. You represent, warrant and covenant that you meet this age requirement. Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό. Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας και των δύο στοιχείων σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να διατηρηθεί. Όλες οι δραστηριότητες που συμβαίνουν κάτω από την χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας είναι πλήρη ευθύνη σας. Σε περίπτωση τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του password ή του λογαριασμού σας, ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας, θα πρέπει να ενημερώσετε το προσωπικό του Grand Prix Racing Online (“GPRO”). Επιπλέον, συμφωνείται ότι το GPRO δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ως αποτέλεσμα της αδυναμίας σας να συμμορφωθεί με την παράγραφο 2.

3. Αρμοδιότητες μελών και συμπεριφοράς

Είναι δυνατό να δεχθείς όλων των ειδών τις πληροφορίες σε αυτό το site, γραφικά κείμενο, μουσική, ήχος, βίντεο, λογισμικό, και μηνύματα. Είτε τα λάβει κανείς προσωπικά είτε είναι κοινά η ευθύνη για αυτά είναι αποκλειστικά του ατόμου από τον οποίο προήλθαν. Είστε χρήστης και το GPRO δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για όλα δεδομένα που αναρτούνται δημοσιεύτηκαν ή μεταδίδονται μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε. Τα περιεχόμενα που αναρτώνται μέσα από τις υπηρεσίες μας δεν ελέγχονται από το GPRO επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την ποιότητα αυτών των δεδομένων. Χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία αναγνωρίζετε ότι μπορεί να εκτίθεται σε περιεχόμενο πού μπορεί να είναι προσβλητικό, ανήθικο ή ανάρμοστο. Το GPRO δεν θα φέρει καμία ευθύνη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες για αυτό το περιεχόμενο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης περιεχομένου που υποβάλατε, δημοσιευμένου e-mail ή μεταδοθέντος αντικειμένου μέσω αυτής της υπηρεσίας.
Συμφωνήτε να μην χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για να ανεβάζετε, να στέλνετε e-mail, ή να επικοινωνήτε με άλλο τρόπο δίνοντας πληροφορίες, υλικό ή άλλο περιεχόμενο το οποίο:

Έχει πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε μία άδεια χρήσης που ισχύει για αυτό το υλικό και έχετε το δικαίωμα να επιχορηγήσετε το GPRO όλα τα δικαιώματα και τις άδειες που σχετίζονται με το υλικό που εμπλέκεται.
Αποκαλύπτει μυστικά του εμπορίου εκτός αν σας ανήκουν, έχετε μια άδεια χρήσης που ισχύει για αυτό το υλικό και έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε το GPRO τα δικαιώματα και τις άδειες που ορίζονται στο σημείο 8 της παρούσας συμφωνίας.
Παραβιάζει τα οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων.
Είναι άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, προσβλητικό, υβριστικό,περιέχον μίσος, συκοφαντικό ή ενοχλητικό για κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κατά παράβαση του ισχύοντος δικαίου, όπως καθορίζεται από το GPRO κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
Είναι σεξουαλικό ρητό.
Μπορεί να βλάψει ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
Αποτελεί διαφημίσεις ή αξιώσεις επιχειρήσεων, ερευνών, διαγωνισμών, αλυσιδωτών μηνυμάτων ή συστημάτων πυραμίδας
Περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, ή άλλα αποτελέσματα προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μηχανών που στοχεύουν να καταστρέψουν, να εξαπατήσουν ή να απαλλοτριώσουν οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένων ή πληροφοριών.

Επιπροσθέτως συμφωνείτε να μην:

Χρησιμοποιήσετε οποιασδήποτε ελλιπής ή ψευδή ή ανακριβή βιογραφικής πληροφορίας ή άλλες πληροφορίες για τους σκοπούς της εγγραφής ως χρήστης της υπηρεσίας

Να υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, ενός GPRO web master, ή συντονιστή, ή με άλλα λόγια να διαστρεβλώσετε την σχέσης σας με ένα πρόσωπο ή οντότητα

Χρησιμοποιήσετε πληρεξούσιων για να συνδεθείτε στο GPRO

Διαγράψετε ή αλλάξετε οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού άλλων χρηστών της Υπηρεσίας.

Συλλέξετε ή αποστείλετε πληροφορίες άλλων συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς τη συγκατάθεσή των εμπλεκομένων

Εκούσια ή ακούσια παραβιάσετε οποιασδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία ή κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών που εκδίδονται από οποιαδήποτε ανταλλαγή τίτλων

Παρακολουθήσετε ή να παρενοχλήσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης η να συλλέξετε ή αποθηκεύσετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.

Να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της Υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή ή λογισμικό για να παρέμβετε ή να επιχειρήσετε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία της υπηρεσίας ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που διεξάγεται σε αυτό το site.

Χρησιμοποιήσετε ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μηχανή, λογισμικό, εργαλείο παράγοντα ή άλλη συσκευή ή μηχανισμού (συμπεριλαμβανομένων μηχανών αναζήτησης αράχνες, ρομπότ,avatar ή ευφυείς πράκτορες) για να περιηγηθείτε ή αναζητήσετε την Υπηρεσία για την συγκομιδή ή τη συλλογή πληροφοριών από την Υπηρεσία να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς

Επιτρέψετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα να χρησιμοποιήσει το Όνομα Χρήστη σας ή τον κωδικό σας για να βλέπει σχόλια ή να δημοσιεύει ακόμα και στέλνει ή να λαμβάνει υλικό


Προσπαθήστε να αποκρυπτογραφήσετε, αποσυνθέσετε ή αποσυμπίλησετε οποιουδήποτε λογισμικό που περιλαμβάνετε ή καθ 'οιονδήποτε τρόπο να συνθέσετε ένα μέρος της Υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη άδεια από το προσωπικό GPRO.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην παραβιάζετε ή να αποπειραθείτε να παραβιάσετε την ασφάλεια της Υπηρεσίας χωρίς περιορισμό

Έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς ή να εισέλθετε σε έναν server ή λογαριασμό που δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση

Προσπαθήσετε να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε την ευπάθεια ενός συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσετε την ασφάλεια ή την αυθεντικότητα των μέτρων χωρίς άδεια.

Προσπαθήσετε να παρέμβετε στην υπηρεσία προς οποιονδήποτε χρήστη, host ή δίκτυο μέσω της υποβολής ενός ιού, ή υπερφόρτωση της Υπηρεσίας

Αποστέλλετε ανεπιθύμητα e-mail, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών

Διαμορφώσετε οποιαδήποτε TCP / IP πακέτου επικεφαλίδας ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών της επικεφαλίδας σε οποιοδήποτε e-mail ή απόσπαση. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί να οδηγήσει σε αστική ή ποινική ευθύνηΑποδέχεστε λοιπόν ότι το προσωπικό του GPRO έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αρνηθεί τη μετακίνηση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, το GPRO και το προσωπικό του έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει τους ΟΠΥ ή οτιδήποτε άλλο είναι μη αποδεκτό.Συμφωνείτε ότι θα πρέπει να αξιολογήσετε, και να φέρετε όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εξάρτησης από την ακρίβεια, πληρότητα, ή χρησιμότητα τέτοιου περιεχομένου.Στο πλαίσιο αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορείτε να βασίζεστε σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημιουργείται από το GPRO ή υποβάλλεται στο GPRO.


Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι μπορεί να διατηρήσει GPRO πληροφορίες και μπορεί επίσης να αποκαλύψει άλλες:

α)Με σκοπό την κατάλληλη διαχείριση του λογαριασμού σας σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας του GPRO.
β)Εάν απαιτείται να το πράξει λόγω νόμου ή καλής θέλησης και πίστης ότι τέτοιου είδους παρουσίαση ή απόκρυψη είναι λογικά απαραίτητη για:
συμμόρφωση με τις νομικές διαδικασίες
εφαρμογή του ΟΠΥ
Για να απαντήσει στους ισχυρισμούς ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων
Για να προστατεύσει τα δικαιώματα, ιδιοκτησία ή της προσωπική ασφάλεια των χρηστών του GPRO και του κοινού

Αποδέχεστε ότι η τεχνική επεξεργασία και μετάδοση των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου σας, ενδέχεται να περιλαμβάνει μετάδοση σε διάφορα δίκτυα και να γίνονται αλλαγές για την συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Το GPRO διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ανα πάσα στιγμή της πρόσβαση σας σε όλα ή μερικά κομμάτια της υπηρεσίας εάν αποσύρετε την συγκατάθεση σας σε αυτήν την παράγραφο.

4. Όχι μεταπώληση της υπηρεσίας

Συμφωνείτε ότι δεν θα αναπαράγεται, να διπλασιάσεται, να αντιγράψετεμ να πουλήσετε, να μεταπωλείσετε, ή να εκμεταλλευτείται οποιοδήποτε μέρος αυτής της υπηρεσίας, ή χρήση αυτής της υπηρεσίας ή την πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία για εμπορικούς σκοπούς.

5. Τροποποιήσεις στην Υπηρεσία

Το GPRO διατηρεί το δικαίωμα, από καιρό σε καιρό, ανά πάσα στιγμή, να τροποποίησει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι το GPRO δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.

6. Τερματισμός

Συμφωνείτε στο οτι είναι στην διακριτική ευχέρεια του GPRO, να τερματίσει τον κωδικό, τον λογαριασμό( ή οποιοδήποτε τμήμα του) ή την χρήση της υπηρεσίας, και να διαγράψει και να απορρίψει οποιοδήποτε υλικό μέσα στην υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, για μη επαρκή χρήση ή εαν το GPRO πιστεύει οτι εχετε παραβεί ή εχετε δράσει ασυνεπώς με τους όρους χρήσης ή με το ήθος αυτών. Το GPRO μπορεί επίσης πάνω στην διακριτική ευχέρεια του και σε οποιαδήποτε στιγμή να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας, ή οποιδήποτε τμήμα της, με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε οτι οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασης στην υπηρεσία κάτω από τους όρους χρήσης μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προειδοποίηση, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε οτι το GPRO μπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει αμέσως τον λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία σε αυτόν και/ή να απαγορεύσει οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση σε τέτοια αρχεία ή την υπηρεσία. Επιπλέον, συμφωνείτε οτι το GPRO δεν υπόκειται σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε διακοπή τις πρόσβασής σας στην υπηρεσία.

7. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε εμάς και τους εκπροσώπους μας και των αντίστοιχων θυγατρικών, συγγενών μας, διευθυντών, στελέχων, των αντιπροσώπων, των δικαιοπαρόχων, των ανεξάρτητων εργολάβων, συνεταίρων ή άλλων συνεργατών και υπαλλήλων από και έναντι όλων των υποχρεώσεων, απαιτήσεων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτουν από το περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή μεταδίδετε μέσω της υπηρεσίας αυτής, την χρήση της υπηρεσίας από εσάς, την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας ή την παραβίαση των δικαιωμάτων του άλλου.

8. Αποποίηση ευθυνών

ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ:
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ." ΤΟ GPRO ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΥ, ‘Η ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΤΟ GPRO ΑΠΟΠΟΙΗΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΘΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΧΩΡΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΤΟ GPRO ΑΠΟΠΟΙΗΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ (i) ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, (ii) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ‘Η ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (iii) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ, (iv) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (v) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΙ (vi) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, Ή ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ GPRO Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΣ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΤΟ GPRO ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΠΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

9. Περιορισμός της ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ GPRO Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ, Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΜΜΕΣΕ, ΕΙΔΙΚΕΣ, Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ή ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΦΑΛΜΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΓΡΑΜΜΗΣ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ GPRO ΔΕΝ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ, Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΥΣΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ GPRO Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟ Ή ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΑΙΤΙΑ Ή ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ.

10. Σημείωση

Οι ανακοινώσεις που προορίζονται για εσάς θα γίνουν με ανακοίνωση στο φόρουμ, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλονται στην υπηρεσία, ή στην ενότητα ανακοίνωση της υπηρεσίας. Η Υπηρεσία μπορεί επίσης να παράσχει ειδοποιήσεις σχετικά με αλλαγές στο είδος της υπηρεσίας ή άλλα θέματα, εμφανίζοντας ειδοποιήσεις ή συνδέσμους για ειδοποιήσεις γενικά στην Υπηρεσία.

11. Αλλαγές

Αλλαγές στους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μπορεί να συμβούν ανα πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι τους έχετε διαβάσει πριν προβείται σε οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να υπόκειται στα εν λόγω έγγραφα. Το GPRO θα προσπαθήσεις να σας ενημερώσει για αυτές τις αλλαγές, αλλά δεν παρέχει εγγυήσεις.