Grand Prix Racing Online - Ochrana osobních údajů

0. Důležité

Toto je volný překlad oficiálních GPRO Ochrany osobních údajů. GPRO není odpovědné za případné chyby v tomto překladu. V případě, že existují pochybnosti, je platná vždy anglická verze.


Poznámka: V případě, že jste občan EU, platí pro vás naše rozšířená politika soukromí v souladu s GDPR

1. Úvod

Tyto zásady se vztahují na používání osobních údajů shromážděných společností GPRO ze strany Grand Prix Racing Online, GPRO - Classic racing manager („GPRO“), když používáte webovou stránku www.GPRO.net nebo kteroukoli z jejích souvisejících aplikací. Účelem těchto zásad je informovat vás o informacích, které shromažďujeme, a o tom, jak je používáme. Kdykoli na tyto stránky odešlete osobní údaje, budou se na to vztahovat tyto zásady ochrany osobních údajů.

2. Shromažďování informací

Když se zaregistrujete do GPRO, žádáme od vás jméno, datum narození, e-mailovou adresu a pohlaví. Jakmile jste u nás zaregistrováni, nejste již anonymní. Automaticky bereme informace z vašeho prohlížeče včetně vaší IP adresy, stránek, které požadujete, a informace z GPRO cookies. Tyto informace se používají k udržení a zlepšení naší bezpečnosti, jakož i k udržení správného fungování GPRO.

Naše webová stránka a aplikace vám umožňují volitelně nahrávat vaše obrázky pro různé účely, jako jsou profilové obrázky nebo jiný obsah související s vaším účtem. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli obrázky odeslané na naši platformu mohou být uloženy na našich serverech pro budoucí použití. Tyto obrázky nesdílíme se třetími stranami, nicméně pokud není uvedeno jinak, mohou si takové obrázky zobrazit ostatní uživatelé v rámci platformy. Odesláním obrázku na naši platformu potvrzujete a souhlasíte s naším shromažďováním, ukládáním a používáním vašeho obrázku v rámci platformy.

3. Dostupnost informací

Informace poslané GPRO mohou být viditelné na GPRO internetových stránkách. Toto zahrnuje vaše jméno, datum narození, e-mailovou adresu, národnost, pohlaví a přihlašovací údaje. Veškeré používání webové stránky bude sledováno GPRO a může být zveřejněno kdykoli bez předchozího oznámení. GPRO pracovníci mohou mít přístup k podrobnějším osobním informacím než široká veřejnost. Správce sítě může vidět vaše uživatelské jméno a heslo, aby byla zachována bezpečnost. Webmaster můžeé upravit nebo změnit kterékoliv osobní údaje nebo osobní nastavení, které jste poskytli na našich stránkách.

4. Využívání informací od GPRO

Osobní údaje poskytnuté GPRO nesmí být prodávány, někomu dány ani komukoliv pronajmuty. Osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám pouze v případě, že jsme k tomu vyzváni zákonem nebo právní povinností nebo pokud byste jednali způsobem, který bude v rozporu s našimi podmínkami služeb.

5. Použití cookies

Cookie je malé množství dat, které často zahrnuje anonymní unikátní identifikátor, který je poslán do prohlížeče z webových stránek počítače a uložen na vašem pevném disku počítače. Každá webová stránka může zaslat své vlastní cookie do vašeho prohlížeče, pokud to ve Vašem prohlížeči preference umožňují, ale (pro ochranu vašeho soukromí) váš prohlížeč pouze umožňuje webovým stránkám přístup ke cookies, které již k vám poslal, ne cookies vám poslané jinými stránkami.

GPRO může vložit a přistupovat k GPRO cookies na vašem počítači. Tyto cookies jsou nezbytné pro množství důvodů, včetně ale neomezeně k:

• poskytování informací a přístupu k databázi pro příslušného hráče.
• Sledování preferencí stanovených hráči při používání GPRO.
• Stanovení celkového počtu našich registrovaných uživatelů a odhad objemu dat a potřebné kapacity.
• výzkumem v oblasti obsahu GPRO a služeb s cílem zlepšit oblasti služeb do budoucna.
• chránit bezpečnost vašeho účtu výzvami k znovu-zadání hesla po určité době.

6. Poznámka týkající se dětí

GPRO je webová hra určená pro široké publikum, žádný z našich obsahů není specificky zaměřen na děti do 13 let. Chápeme a zavazujeme se respektovat citlivou povahu soukromí dětí online a jako takoví vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od žádného uživatele mladšího 13 let. Pokud zjistíme nebo máme důvod se domnívat, že uživatel webu nebo aplikace je mladší než věku 13 let, neprodleně smažeme veškeré osobní údaje z účtu tohoto uživatele.

7. Odstranění informací z osobního účtu

Chcete-li odebrat svůj účet a osobní údaje, použijte možnost pro smazání účtu v aplikaci, která se nachází v nastavení vašeho profilu.