Grand Prix Racing Online - Правила за поверителност

0. Важно

Това е свободен превод на официалния GPRO правила за поверителност. GPRO не носи отговорност за допуснати грешки в този превод. Ако се съмнявате и в случай на спор, на английски език е винаги правилно.


Note: In case you are an EU citizen, our extended GDPR compliant privacy policy applies to you.

1. Въведение

Тези правила обхващат използването на лични данни, събрирани от Grand Prix Racing Online's (“GPRO“), когато използвате сайта www.GPRO.net. Целта на тези правила е да ви информират за данни, които събираме и как те се използват от нас. Всеки път, когато представяте лична информация на този сайт тя ще бъде подлагана на тези правила на поверителност.

2. Събиране на информация

Когато се регистрирате в GPRO ние изискваме от вас да въведете вашето име, дата на раждане, e-mail и пол. След като се регистрирате при нас, вие вече не сте анонимни. Ние автоматично взимаме информация от Вашия браузър, включително IP адреса ви, страницата която сте поискали и информация от GPRO бисквитки. Тази информация се използва за поддържане и подобряване на нашата сигурност, както и за поддържане на правилното функциониране на GPRO.

3. Наличност на информация

Информацията, предоставена на GPRO може да се вижда в сайта на GPRO. Това включва вашето име, дата на раждане, e-mail адрес, гражданство, пол и потребителските данни. Всяка употреба на сайта ще бъде проследявана от GPRO и може да бъде предоставена на обществеността по всяко време без предварително уведомление до вас. GPRO персонала има достъп до по-подробна лична информация отколкото широката общественост. Администраторът на сайта може да бъде в състояние да види вашите потребителски и входни данни, за да поддържа сигурността на сайта. Администраторът на сайта може да редактира или променя личната информация и предпочитания, които сте предоставили на сайта.

4. Използването на информацията предоставена на GPRO

Лична информация, предоставена на GPRO не се продава, подарява или да се дава под наем на никого. Личните данни ще бъдат предоставяни на външни лица или организации, в случай че ние сме призовани да направим така по закон или правно задължение, или ако вие действате по начин, който е нарушение на нашите Условия За Ползване.

5. Използване на бисквитките

"Бисквитката" съдържа малко количество данни, които често включват уникален анонимен идентификатор, който се изпраща до Вашия браузър от компютъра на уеб сайта и се съхранява на твърдия диск на компютъра ви. Всеки сайт може да изпрати своя бисквитка към вашия браузър, ако неговите настройки го позволяват, но (за да защитава личните ви данни) Вашият браузър само позволява на даден уеб сайт достъп до бисквитките, които вече е изпратил до вас, а не бисквитки изпратени до вас от други сайтове.

GPRO може изпраща и има достъп до бисквитки на вашия компютър. Тези бисквитки са необходими по редица причини, включително, но не само:

• Предоставяне на информация и достъп до базата данни за съответния играч.
• Следене на предпочитания, определени от играча при употреба на GPRO.
• Определяне на броя регистрирани потребители и определяне на обема данни и необходимия капацитет.
• Провеждане на изследвания върху съдържанието и услугите на GPRO за подобряване на обслужването в бъдеще.
• Защита на сигурността на вашия потребителски профил, чрез запитване за повторно въвеждане на парола след изтичане на определено време.

6. Notice concerning children

GPRO is a general audience site, none of our content is specifically aimed at children under 13 years of age. We understand and are committed to respecting the sensitive nature of children's privacy online, and as such do not knowingly collect any personal information from any user under the age of 13. If we learn or have reason to suspect that a site or app user is under the age of 13, we will promptly delete any personal information in that user's account.

7. Removal of personal account information

To remove your personal information, please send an email request to from the email address registered with your GPRO account. Your request will be processed within 20 business days. Note that some information related to your account may remain in our archives for statistical purposes, however it will no longer be linked to personally identifiable information about you.