Historia e Grand Prix Racing Online

Grand Prix Racing Online është krijuar nga një grup i përkushtuar i lojtarëve te lojrave menagjeriale qe kanë lidhje me F1

Kjo lojë është e bazuar në afërsi të lojrave nga pervojat e mëhershme, duke përfshirë konceptet, njohuritë dhe eksperiencën e mëparshme (klasike) të F1 lojrave menagjeriale. Këto njohuri bashkë me një shkallë të lartë të koncepteve të reja dhe ideve,kan bërë qe GPRO te jetë unike ne botën e lojrave me menagjer (F1)

Ne synojmë përsosmëri në prodhimin e një loje online , e cila siguron një simulim tërheqës tek lojtarët e shumtë. Duke patur parasysh mundësinë e lojës, dhe kënaqësinë që ofron pasi luhet në një komunitet shoqëror, kjo lojë duhet te ofrojë kënaqësi për vjetë të tëra tek ju

Me teper rreth GPRO's »
Join the official GPRO Discord server

Njerëzit prapa Grand Prix Racing Online

Administratorët

Vladimir Alexandrov

 • Presidenti i GPRO
 • Administratori
 • Programimi
 • Dizajni
 • Koncepti i lojës
 • Dokumentacioni i GPRO's

Stefan Voggenreither

 • Zëvendës-Presidenti GPRO
 • Administratori
 • Programimi
 • Baza e të dhënave - Rutinat
 • Caktimi i orareve
 • Koncepti i lojës

Mr Shadow

 • Ligji për zbatim i GPRO's
 • Ndëshkuesi i mashtruesve
 • Gjahtari i adresave te shumëfishta
 • Ndeshkuesi i emrave te pavërtetë!

Stafi

Hans Barf

 • Koncepti i lojës
 • Dizajni
 • Grafika
 • Hulumtimi
 • Moderator Forumi

Florencia Caro

 • Moderator Forumi
 • Grafika

Mick Ridley

 • Moderator Forumi

Lyee Chong

 • Moderator Forumi

Në Pension

Moderatoret e CHAT

Harri Pakosta Cole Fainter Mick Ridley Florencia Caro

Përkthyesit e gjuhëve

Español Español Marcelo Michelini
Polski Polski Tomek Kiełpiński
Eesti keel Eesti keel Erkki Tempel
Српски Српски Marko Stojčev
Italiano Italiano Mauro Saccoccia
Ελληνικά Ελληνικά Marios Tsekis
Türkçe Türkçe Ahmet Sonverdi
Română Română Doru Paraschiv
Русский Русский Andriy Dyadkovich
Suomi Suomi Mikko Heikkinen
Français Français Marco Ferraz
Deutsch Deutsch Tim-Oliver Wagner
Bahasa Melayu Melayu Lyee Chong
Dansk Dansk Jesper Warming
Português(BR) Português Gideon Rosa
Vlaams Vlaams Luc Segers
Čeština Čeština Dominik Karda
Lietuvių Lietuvių Tomas Červinskis
Hrvatski Hrvatski Marin Žic
Shqip Shqip Samoeni Albanalopolis
Македонски Македонски Vasko Minovski
Magyar Magyar Zsolt Varga
Nederlands Nederlands Pascal Van Kleij
Slovenčina Slovenčina Ivan Krapka
Български Български Vladimir Alexandrov
Português Português Rui Morais
Pirate Pirate Gordon Ashford

Selia e Grand Prix Racing Online

GPRO Ltd (GPRO OOD)
Vela Chorbova 15
Sofia 1225
Bulgaria

Postë elektronike: (not for game guidance, use the forum instead to ask a question!)