ГПРО Помош

Потребна Помош?

Во ГПРО имаме многу корисни документација и совети кои им помогаат на новите играчи да започнат со играње, но, исто така и вредни информации за најискусните играчи да посочат каде да се побара помош кога е потребно.

Можете да најдете помош во следните оддели подолу: