Grand Prix Racing Online - Uvjeti pružanja usluge

0. Važno

Ovo je slobodni prijevod službenih GPRO Uvjeta Usluge. GPRO nije odgovoran za bilo kakve pogreške u prijevodu. U bilo kakvoj sumnji ili u slučaju spornosti, engleska verzija je uvijek točna.

1. Prihvaćanje Uvjeta i dopunama korištenjem

Pristupanjem ovoj web stranici (www.GPRO.net), ili nekoj od njezinih stranica, označite svoje slaganje s ovim uvjetima, za koje zadržavamo pravo izmjene u bilo kojem trenutku uz prethodnu obavijest. U slučaju neprihvaćanja ovih uvjeta, nemate pravo korištenja ove stranice.

2. Članski račun

You must be at least sixteen (16) years of age to register at this website. You represent, warrant and covenant that you meet this age requirement. Kada je postupak registracije gotov, dobit ćete ime računa i lozinku. Povjerljivost oba detalja za logiranje i lozinke su isključivo Vaša odgovornost za održavanje. Sve aktivnosti koje se dogode pod Vašim logiranjem i lozinskom su Vaša odgovornost. U slučaju neke neodobrene uporabe Vaše lozinke ili računa, ili prekoračenja sigurnosti, odmah ćete obavijestiti Grand Prix Racing Online ("GPRO") osoblje. Ndalje, pristajete da GPRO ne može i neće biti odgovorno za bilo koji gubitak ili oštećenje kao posljedica Vaše nemogućnosti pridržavanja odlomka 2.

3. Odgovornost i ponašanje članova

Vi prihvaćate da su sve informacije, podaci, grafike, tekstovi, glazba, video, softver, poruke, bilo da su javno ili privatno stavljene kao dostupne, samostalna odgovornost osoba od kojih potječu. Vi kao korisnik, a ne GPRO, sami ste odgovorni za sve sadržaje koji su učitani, stavljeni ili proslijeđeni preko usluge servisa koju pružamo. Sadržaj stavljen preko našeg servisa nije nije kontroliran od strane GPRO-a i stoga ne jamči točnost, cjelovitost ili kvalitetu tih sadržaja. Korištenjem ovog servisa upoznati ste da možete biti izloženi sadržajima koji su uvredljivi nepristojni ili nepoželjni. GPRO neće biti odgovoran ni pod kojim činjenicama ili u nekim sadržajima, uključujući ali ne ograničavajući na greške ili propuste u sadržaju, niti za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat korištenja nekog podnesenog sadržaja, poslanog emailom ili na neki drugi način proslijeđenog preko ovog servisa.

Slažete se da Servis nećete služiti za slanje, učitavanje, email ili neki drugi način prijenosa informacija, nekog drugog materijala ili sadržaja koji:

• Zaštićenih autorskih prava, osim ako ste Vi vlasnik prava ili važeće licence za takve materijale i imate pravo odobriti GPRO-u sva prava i licence vezane za takve materijale.
• Odavaju poslovnu tajnu, osim ako ste Vi vlasnik istoga, ili imate licencu za takve materijale i odobravate GPRO-u prava i licence navedene u Odjeljku 8 ovog Ugovora;
• Krše bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva drugih na privatna ili javna prava drugih;
• Je opscen, klevetnički, prijeteći, uznemirujući, uvredljiv, mrzak ili vrijeđa drugim osobama ili je kršenje primjenjenih zakona kako je opisano diskrecijski od GPRO-a;
• Je seksualno-eksplicitan;
• Može naštetiti manjinama u bilo kojem smislu
• Predstavlja oglas ili predstavljanje posla, , natječaja, lančanih poruka ili piramidalnih prijevara;
• Sadrži računalne viruse, Trojanske konje, crve, vremenske bombe, ili druge programske motore kojima je svrha oštetiti, štetno se umiješati, skriveno presresti ili izolirati neki sustav, podatak ili informaciju.

Također pristajete da nećete:

• Koristiti nepotpune, lažne ili netočne biografske podatke ili druge informacije u svrhu registriranja kao korisnik ovog Servisa, ili u svrhu registriranja za neku od promidžbi ponuđenih preko ovog Servisa;
• Predstaviti se za drugu osobu ili tijelo, uključujući, ali ne ograničeno samo, za GPRO web mastera, moderatora, ili lažno prikazati ili se na drugi način krivo predstaviti svoju pripadnost a drugom osobom ili tijelom;
• Koristiti javne proxy za spajanje na GPRO
• Brisati ili izmijeniti materijale ili druge informacije drugih korisnika Servisa;
• Brisati, skupljati, ili slati informacije o drugima, uključujući email adrese, bez njihovog pristanka;
• Namjerno ili slučajno kršiti primjenjive zakone ili pravila uključujući, ali ne samo, propise donijete nekom sigurnosnom izmjenom;
• Pratiti il na drugi način uznemiravati druge; ili sakupljati i čuvati privatne podatke o drugima.
• Poduzeti radnju koja nameće nerazumno i neproporcionalno veliki teret na infrastrukturu Servisa;
• Koristiti uređaj, program ili način miješanja ili pokušaj miješanja u normalan rad Servisa, ili neku drugu aktivnost poduzetu na ovoj stranici;
• Koristiti ili pokušati koristiti softver, alat, ili drugo sredstvo il mehanizam (uključujući preglednike, spidere, robote, avatare ili slično) radi navođenja ili pretrage Servisa radi sakupljanja ili pronalaženja informacija sa Servisa radi korištenja u poslovne svrhe;
• Dopustiti drugoj osobi ili tijelu korištenje Vašeg korisničkog imena ili šifre za slanje ili gledanje komentara ili slanje ili primanje materijala; ili
• Pokušati dešifrirati, rastaviti ili obrnuto složiti neki od softvera koji su dio ovog Servisa bez prethodnog odobrenja osoblja GPRO-a.

Nadalje pristajete da nećete prekršiti ili pokušati prekršiti osiguranje Servisa, uključujući ali ne samo:

• Pristup podacima koji Vam nisu namijenjeni ili pristupanje na servere ili račune za koje niste ovlašteni;
• Pokušati isprobati, skenirati ili testirati ranjivost sistema ili mreže ili probiti osiguranje ili mjere autentifikacije bez odgovarajuće autorizacije;
• Pokušati umiješati se u servis na nekog korisnika, domaćina ili mrežu, uključujući ali ne samo, prenošenjem virusa, preopterećivanjem, spamiranjem, "floodingom", "mailbombingom" ili rušenjem Servisa;
• Slanjem nepoželjnih emailova, uključujući promidžbu i/ili oglašavanje proizvoda i servisa;
• Falsifikovanjem TCP/IP paket zaglavlja ili dijela zaglavlja informacije u emailu. Kršenje sustava mrežne sigurnosti može rezultirati civilnom ili kaznenom odgovornošću.

Upoznati ste da GPRO ne provjerava prethodno sadržaje, , ali osoblje GPRO-a zadržava pravo (ali ne i obvezu) u svojim odlukama da odbije, promijeni ili ukloni sadržaj koji narušava UvjeteUgovora ili su na drugi način neprihvatljivi. Prihvaćate da morate procijeniti i nositi sve rizike vezane za korištenje svih sadržaja, uključujući za točnost, cjelovitost ili korisnost takvih sadržaja. U tom smislu, upoznati ste da se ne možete potpuno pouzdati na sadržaje proizvedene od strane GPRO-a ili prenesene na GPRO.

Upoznati ste i pristajete da GPRO može sačuvati sadržaj i također otkriti sadržaj:

(a) u svrhu pravilnog upravljanja Vašim računom u skladu s standardnih operativnih postupaka GPRO-a i/ili
(b) ako je to traženo zakonski ili u dobroj vjeri da je takvo čuvanje ili otkrivanje razumno potrebno za:
(c) u skladu s pravnim postupkom;
(d) provedbu UvjetaServisa;
(e) odgovor na tvrdnju kako neki sadržaj krši prava trećih osoba;
(f) zaštitu prava, vlasništva, ili osobnu sigurnost korisnika GPRO-a i javnosti.

Upoznati ste da tehnička obrada i prijenos na Servisu, uključujući Vaš sadržaj, može uključiti prijenose preko različitih mreža i promjene radi prilagodbe i prilagođavanja tehničkim zahtjevima povezujućih mreža i uređaja. GPRO zadržava pravo ukidanja Vašeg pristupa nekim dijelovima svojeg Servisa ako povučete svoj pristanak u ovom odjeljku u bilo koje vrijeme.

4. Nema re-prodaje usluga

Prihvaćate da nećete reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorištavati bilo koji dio servisa, usluge ovog servisa ili pristup ovom servisu u komercijalne svrhe.

5. Izmjene u službi

GPRO zadržava pravo da s vremena na vrijeme, ili bilo kada, izmijeni ili prekine, trajno ili privremeno, Uslugu (ili njezin bilo koji dio) s ili bez obavijesti o tome. Prihvaćate da GPRO neće biti odgovoran Vama ili trećoj strani za bilo kakvu izmjenu, suspenziju ili prekide u Usluzi.

6. Okončanje

Prihvaćate da GPRo samostalnom odlukom može brisati Vašu lozinku, račun (ili neki dio) ili korištenje Servisa, i ukloniti ili odbaciti neki sadržaj unutar servisa, iz nekog razloga, uključujući, bez ograničenja, radi manjka korištenja ili ako GPRO smatra da ste prekršili ili djelovali nekonzistentno prema duhu pisma unutar UvjetaServisa. GPRO također može samostalno u bilo koje vrijeme prekinuti pružanje servisa, ili nekog njegovog dijela, s ili bez obavijesti. Prihvaćate da će bilo kakvo ograničavanje Vašeg pristupa Servisu prema bilo kojoj odredbi ovih UvjServ biti uključeno bez prethodne obavijesti, i upoznati ste i slažete se da GPRO može trenutno deaktivirati ili brisati Vaš račun i sve vezane informacije i file-ove na njemu i/ili zabraniti daljnji pristup tim file-ovima ili Servisu. Nadalje, prihvaćate da GPRO neće biti odgovoran Vama ili trećoj strani za neko okončanje Vašeg pristupa servisu.

7. Obeštečenje

Pristajete da nas osigurate i držite nas bezopasnim i naše odgovarajuće podružnice, direktore, službenike, agente, licencore, nezavisne ugovornike ili druge partnere i zaposlenike od svih odgovornosti, tvrdnji i troškova, uključujući odvjetničke troškove podnesene od neke treće strane koji proizlaze iz sadržaja koji ste podnijeli, stavili ili prenijeli preko ovog Servisa, Vašeg korištenja Servisa, Vaše povrede ovog Ugovora ili povrede nekih prava drugih osoba.

8. Neodgovoran

IZRIČITO potvrđujete i prihvaćate da:
VAŠE KORIŠTENJE USLUGA NA VLASTITU ODGOVORNOST.Usluga pruža "KAKO JEST". GPRO NE prikazivanja ili jamstva bilo koje vrste PREMA VAMA ili neke druge osobe ODNOSI na bilo koji način usluge, uključujući i njegovog dijela, ili bilo koje web stranicama ili putem drugih sadržaj ili usluga KOJA BI MOGLA BITI DOSTUPAN izravno ili neizravno preko USLUGE.GPRO ODRIČU DO NAJVEĆE MJERE DOPUŠTENE ZAKONOM, BILO I SVE TAKVE IZJAVE I JAMSTVA. BEZ OGRANIČAVANJA općenitost gore navedenog, GPRO ODRIČU DO NAJVEĆE DOPUĆTA ZAKON SVE I BILO KAKVE (I) JAMSTVA PRODAJE ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREÐENU SVRHU, (ii) JAMSTVA PROTIV PRAVA bilo koje treće strane intelektualnog vlasništva ili vlasničkih prava, (iii) JAMSTVA ODNOSI kašnjenja, prekide, pogreške ili propuste u službi, ili neki njegov dio, (iv) JAMSTVA SE ODNOSI NA PRIJENOS ili isporuku USLUGA, (v) JAMSTVA ODNOSI za točnost ili točnost podataka, te (vi) JAMSTVA NA NEKI DRUGI NAČIN SE ODNOSI NA IZVEDBU, neizvršavanja obveze, ILI DRUGIH djelima ili propustima PO GPRO ILI BILO KOJE TREĆE STRANE. Dalje, i NE OGRANIČAVAJUĆI općenitosti bilo koji od navedenih, NEMA JAMSTVA da je usluga će zadovoljiti vaše potrebe ili zahtjevi ILI potrebama i zahtjevima bilo koje druge osobe. GPRO NE jamstava ili zastupanja, IZRAVNA ILI POSREDNA, da je podatke prikupljene putem usluge će biti slobodan od pogrešku, PREKID, defekt, ili kašnjenje u rad. SVE INFORMACIJE NA OVE USLUGE podložne promjenama bez najave, i ograđujemo se odgovornost za te promjene, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, promjene cijene, popusti, i radnog vremena.

9. Ograničenje odgovornosti

NITI U KOJEM SLUČAJU GPRO ILI NJEGOVI SURADNICI, ILI DRUGE STRANE UKLJUČENE U IZRADU, PROIZVODNJU ILI OMOGUĆAVANJE OVE USLUGE, ILI BILO KOJA DRUGA WEB STRANICA VEZANA ZA OVU USLUGU, NEĆE BITI ODGOVORNA NITI U KOJEM PITANJU, NA BILO KOJI NAČIN ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSLJEDIČNU, SLUČAJNU, ILI KAZNENU ŠTETU NASTALU IZ VAŠEG PRISTUPA , KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVE USLUGE ILI DRUGE STRANICE VEZANE ZA OVU USLUGU, ILI ZA VEZU S NEUSPJEHOM RADA, GREŠKOM, PROPUSTOM, PREKIDOM, DEFEKTOM, KAŠNJENJEM U RADU PRIJENOSA, RAČUNALNIM VIRUSIMA ILI LINIJOM SISTEMSKIH GREŠAKA, NITI U KOJEM SLUČAJU GPRO ILI NJEGOVI SURADNICI ILI TREĆE STRANE NEĆE BITI ODGOVORNI VAMA ILI DRUGIM OSOBAMA ZA POSLJEDIČNU, SLUČAJNU, POSEBNU, PRIMJERNU, KAZNENU ILI NEIZRAVNU ŠTETU NASTALU IZ, ILI IKAKO VEZANO ZA, OVE USLUGE, UKLJUČUJUĆI BILO KOJI DIO, ILI DRUGI SADRŽAJ, (UKLJUČUJUĆI IZGUBLJENI PROFIT, GUBITAK POSLA ILI PODATAKA, POSLOVNO PREKIDANJE, TRGOVINSKE GUBITKE, I ŠTETE NASTALE IZ NETOČNOSTI INFORMACIJA ILI NEDOSLJEDNOST, KAŠNJENJE, ILI GUBITAK PRISTUPA OVOJ USLUZI) ČAK I KADA JE GPRO ILI TREĆA STRANA BILA UPOZNATA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE ILI GUBITAKA.

SLAŽETE SE DA BEZ OBZIRA NA BILO KOJI PROPIS ILI ZAKON U SUPROTNOSTI, SVAKI ZAHTJEV ILI UZROK AKTIVNOSTI NASTANKA IZ, ILI VEZANO ZA UPOTREBU USLUGE OVIH UVJETA KORIŠTENJA MORA BITI PODNEŠENO UNUTAR JEDNE (1) GODINE NAKON TAKVIH ZAHTJEVA ILI UZROKA AKTIVNOSTI ILI BITI ZAUVIJEK ZABRANJENO.

10. Obavijest

Obavijesti namijenjene Vama biti će objavljene na forumu, ili preko emaila podnijetog od servisa. Servis također može dati obavijesti o promjenama u UvjKor ili drugim stvarima objavljujući ih osobno Vama na Servisu.

11. Promjene

Promjene u UvjIgre i Pravila o privatnosti se može pojaviti u bilo koje vrijeme i može se bez ikakvog prethodnog upozorenja. Vaša je odgovornost da osigurate da ste ih pročitali prije donošenja bilo kakve akcije koje mogu biti predmetom tih dokumenata. GPRO nastojat će vas obavijestiti o takvim promjenama, ali to ne daje nikakva jamstva.